Hợp tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Trung tâm Lưu trữ quốc gia I ký kết hợp tác. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Trung tâm Lưu trữ quốc gia I sẽ hợp tác triển khai các hoạt động: trưng bày, triển lãm, hội thảo khoa học, biên soạn ấn phẩm chuyên đề nhằm giới thiệu tài liệu lưu trữ đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài, hai trung tâm cũng thống nhất tăng cường ứng dụng công nghệ số trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, chủ động thích ứng với tình hình mới cũng như đáp ứng các yêu cầu của công cuộc chuyển đổi số.

Trong năm 2022, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cô đô Huế sẽ hợp tác tổ chức triển lãm trực tuyến nhằm tái hiện những thành tựu trị quốc của vua Minh Mạng; khai thác không gian trưng bày cố định Châu bản triều Nguyễn…

Dịp này, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tham quan kho bảo quản tài liệu Châu bản triều Nguyễn, triển lãm “Tết xưa” do Trung tâm Lưu trữ quốc gia I thực hiện.

Minh Hiền

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Nơi ươm mầm văn hóa

Nghệ nhân cao tuổi đang truyền thụ kiến thức sử dụng các nhạc cụ dân …