Hội thảo tập huấn, truyền thông về NetZero và tiết kiệm năng lượng

Diễn giả trình bày tại hội thảo tập huấn ngày 12/10

Dựa trên các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 góp phần thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, hướng tới nền kinh tế xanh, hội thảo với mục tiêu phổ biến, tập huấn các kiến thức về giảm phát thải/NetZero và tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng thông minh; nâng cao kỹ năng truyền thông về NetZero và tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, phát động phong trào tiết kiệm điện năng đối với lực lượng thanh niên và khối công sở ở thành phố Huế; đưa ra các giải pháp cụ thể, các giải pháp cho lợi ích chung và các kế hoạch thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu trong tương lai.

Theo Giám đốc Quốc gia của tổ chức Friedrich-Naumann (FNF) Việt Nam, có một thực tế là quốc gia càng giàu thì quốc gia đó càng cống hiến nhiều hơn cho việc bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Trong bối cảnh đó, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam không chỉ đáng được hoan nghênh mà còn phải được khuyến khích hết sức có thể. Tăng trưởng kinh tế ở một mức độ nhất định nào đó sẽ dẫn đến sự thay đổi trong nhận thức về môi trường. Vì vậy, Việt Nam có thể mạnh mẽ đối phó tốt với các vấn đề môi trường.

“Hội thảo tập huấn tập trung vào tiết kiệm năng lượng, hiệu quả năng lượng và xây dựng xanh. Tất cả những chủ đề này đều rất phù hợp cho sự phát triển của Huế cũng như tạo động lực đáng kể để tiếp tục phát triển kinh tế xanh của Huế”, Giám đốc Quốc gia của FNF Việt Nam nói.

Tại chương trình, các đối tượng được hướng dẫn các kỹ năng và hoạt động truyền thông NetZero, tiết kiệm năng lượng; phổ biến kiến thức về biến đổi khí hậu và NetZero; về sử dụng năng lượng thông minh; các giải pháp tiết kiệm điện năng công sở và phổ biến Cuộc thi nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và tiết kiệm điện năng công sở.

Liên Minh

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Gửi gắm niềm tin, góp ý xây dựng

Các buổi tiếp xúc cử tri sẽ là cầu nối để đưa kiến nghị của …