Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2022

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Kháng Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của công tác tuyên giáo, song toàn ngành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra và tạo những dấu ấn nổi bật. Trong dịch bệnh Covid, ngành đã chủ động, sớm tham mưu cấp ủy tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến với thời gian sớm, nhanh nhất, tiết kiệm kinh phí, số lượng đảng viên được học tập, quán triệt nghị quyết lớn nhất từ trước đến nay.

Toàn ngành đã tham mưu cấp ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, bảo đảm nghiêm túc, thực chất. Đây là cơ sở quan trọng để toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh, đưa việc học tập và làm theo Bác thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với các phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và các năm tiếp theo.

Tại Thừa Thiên Huế, năm 2021, ngành tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các ngành theo dõi, nắm tình hình tư, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy triển khai tốt việc học tập, nghiên cứu, tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tổ chức hiệu quả nội dung và hình thức các hội thi, cuộc thi tìm hiểu, biên soạn các tài liệu tuyên truyền như: Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về Nghị quyết Đại hội của Đảng…

Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chi tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tham mưu có chất lượng các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy để thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có tính chủ động hơn, chất lượng các bài viết có chuyển biến tích cực, nhất là trên không gian mạng, tạo được dư luận xã hội tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn ngành tuyên giáo trong năm 2021. Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu các đại biểu dự hội nghị với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung thảo luận, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, vướng mắc, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo các cấp thời gian tới. Đồng thời, nhấn mạnh: Mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo phải không ngừng nỗ lực, rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận, khả năng tư duy, phương pháp giải quyết các vấn đề tư tưởng, phải say mê với công tác của mình để truyền cảm hứng cho đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân về công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Cán bộ tuyên giáo phải say mê với công tác mới cảm hóa được người khác, nâng cao được khả năng thuyết phục. Chỉ với trí tuệ, hiểu biết, phương pháp tốt mới nâng cao tính chiến đấu, tính khoa học và tính thuyết phục một cách hiệu quả.

Người làm công tác tuyên giáo luôn đối mặt với những vấn đề mới, không có ngày nào nhàm chán, ngày nào cũng vất vả, cũng có điều thú vị, có cơ hội để bồi dưỡng, bổ sung thêm kiếm thức cho mình. Đồng chí cũng mong muốn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Trao bằng tốt nghiệp cho 81 học viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh

TS. Nguyễn Thị Châu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh trao bằng tốt …