Hội Chữ Thập đỏ TP. Huế: Hỗ trợ 25.0000 hoàn cảnh

Hiến máu nhân đạo đầu năm 2023

Bên cạnh đó, Hội cũng đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo với 250-300 địa chỉ thường xuyên được giúp đỡ; Phấn đấu xây dựng, sửa chữa 8-10 nhà tình thương; 100% đơn vị hoàn thành và vượt chỉ tiêu số người tham gia hiến máu.

Năm 2022, Hội CTĐ TP. Huế phối hợp với các cơ quan, tổ chức triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa. Có 13 nhà tình thương được xây dựng, sửa chữa với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng. Duy trì 256 địa chỉ khó khăn được giúp đỡ với tổng giá trị gần 640 triệu đồng. Hỗ trợ sinh kế bằng nguồn Quỹ da cam cấp tỉnh cho 10 hộ dân phường Hương Long với số vốn 50 triệu đồng. Hỗ trợ học bổng quỹ Thiện tâm với số tiền hơn 500 triệu đồng. Tổng giá trị các hoạt động nhân đạo gần 7 tỷ đồng, giúp đỡ 25.000 người…

Đặc biệt năm 2022, toàn thành phố vận động gần 5.300 lượt người tham gia hiến máu. Trong đó, toàn thành phố có 21 phường xã, 3 khối cơ quan đơn vị trường học hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu vận động…

Tin, ảnh:L.TUỆ

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Chắp cánh ước mơ

“Chắp cánh ước mơ” là câu chuyện đầy cảm hứng về hành trình vượt lên …