Hiệu quả từ hoạt động phối hợp liên ngành

Phối hợp đào tạo hỗ trợ việc làm cho các DN ở khu công nghiệp

Giai đoạn 2020-2021, Sở LĐTB&XH phối hợp thực hiện tốt các nội dung Chương trình phối hợp; trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chính sách hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động; phối hợp tổ chức tập huấn phổ biến các quy định về pháp luật liên quan đến người sử dụng lao động và người lao động của các doanh nghiệp (DN) trong khu kinh tế, khu công nghiệp…

Bên cạnh đó còn phối hợp đăng ký nội quy, tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của các DN. Trong đó, năm 2020 BQL đã thông báo đăng ký Nội quy lao động cho 15 DN, gửi công văn về việc tiếp nhận thang lương, bảng lương cho 24 DN và gửi công văn về việc tiếp nhận thoả ước lao động tập thể cho 13 DN. Trong năm 2021, đã thụ lý 27 hồ sơ đăng ký nội quy lao động, 7 hồ sơ gửi thoả ước lao động tập thể của DN. 6 tháng đầu năm 2022, BQL đã thụ lý 8 hồ sơ đăng ký nội quy lao động, tiếp nhận 7 thỏa ước lao động tập thể của các DN.

Ngoài ra hai đơn vị còn phối hợp kết nối hỗ trợ đào tạo việc làm, nâng cao nguồn thu nhập người dân địa phương, hỗ trợ lao động ảnh hưởng dịch COVID-19; kiểm tra liên ngành về lao động, tai nạn lao động; quản lý việc sử dụng lao động nước ngoài, cấp giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với lao động người nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu kinh tế…

Phát huy kết quả đạt được, năm 2022, hai bên thống nhất nội dung chương trình phối hợp, gồm; tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật; đào tạo hỗ trợ việc làm; công tác quan hệ lao động, an toàn vệ sinh lao động; thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến lao động…

Tin, ảnh: Hoài Thương

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Trên 600 triệu đồng giúp 340 học sinh nghèo Hương Trà

Năm học 2021-2022, hoạt động Đội được tổ chức đa dạng, tạo nhiều sân chơi …