HĐND huyện Phú Vang thông qua 5 nghị quyết quan trọng

Trao sinh kế để người dân có cơ hội phát triển kinh tế, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Tại kỳ họp, HĐND huyện Phú Vang xem xét để thông qua 5 nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về việc thống nhất cơ cấu đối ứng nguồn vốn đầu tư ngân sách huyện, xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 – 2025; nghị quyết về việc thống nhất cơ cấu đối ứng nguồn vốn đầu tư ngân sách huyện, xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025; nghị quyết về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023; nghị quyết về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất của huyện Phú Vang giai đoạn 2021 – 2030 và định hướng đến năm 2050; nghị quyết về nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sau khi xem xét các nghị quyết, nghe các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện, trên cơ sở bàn bạc dân chủ, thẳng thắn và thống nhất cao, HĐND huyện đã thông qua các nghị quyết nêu trên, đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với chủ trương của Đảng và nguyện vọng của Nhân dân phục vụ kịp thời các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

Việc thông qua các Nghị quyết nêu trên tạo cơ sở cho quá trình triển khai, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác quản lý nhà nước tại địa phương về quy hoạch sử dụng đất, xây dựng vùng huyện và công tác đầu tư công, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh:Quỳnh Anh

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Trên 600 triệu đồng giúp 340 học sinh nghèo Hương Trà

Năm học 2021-2022, hoạt động Đội được tổ chức đa dạng, tạo nhiều sân chơi …