Giám sát trong Đảng: Nhiệm vụ thường xuyên, liên tục

Điểm cầu Thừa Thiên Huế tại Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I, năm 2022

Dù công tác giám sát cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng mới được đưa vào quy định thành một nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, nhưng đã phát huy tốt vai trò và trở thành một nhiệm vụ quan trọng.

Từ thực tiễn đã chứng minh, nơi nào cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm đến công tác giám sát, theo dõi để nhắc nhở, định hướng từ xa, từ sớm thì ở đó tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ đảng viên trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Ngược lại, ở đâu không quan tâm, hoặc quan tâm chưa đúng mức đến công tác này thì ở đó dễ xảy ra sai phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, nội bộ dễ mất đoàn kết; tổ chức Đảng chưa thật sự vững mạnh, vai trò lãnh đạo và tính chiến đấu chưa cao.

Với vai trò quan trọng như vậy, công tác giám sát trong Đảng thời gian qua đã được cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, số lượng tổ chức Đảng, đảng viên được giám sát qua các kỳ luôn tăng; trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy và UBKT các cấp đã giám sát 158 tổ chức Đảng, 569 đảng viên (tăng 15 tổ chức và 71 đảng viên so với cùng kỳ năm trước), qua đó đã kịp thời nắm bắt tình hình, uốn nắn, nhắc nhở để tránh những sai phạm của tổ chức Đảng, đảng viên. Bên cạnh giám sát chuyên đề, cấp ủy và UBKT các cấp đã tăng cường thực hiện công tác giám sát thường xuyên đối với tổ chức Đảng, đảng viên trên tất cả các lĩnh vực.

Từ thực hiện nhiệm vụ cho thấy, công tác giám sát chuyên đề được tổ chức Đảng và UBKT các cấp triển khai thực hiện kịp thời, góp phần hỗ trợ công tác kiểm tra ngày càng có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy trình, thủ tục. Thông qua giám sát đã giúp cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp mình đầy đủ hơn, thuận lợi hơn; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo chính xác hơn, làm rõ đúng, sai, không để đơn thư tồn đọng kéo dài. Đồng thời, thông qua công tác giám sát đã giúp cho đảng viên, tổ chức Đảng được giám sát nhận thức đầy đủ hơn về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp còn gặp một số khó khăn nhất định, một số cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện chưa đầy đủ Quy định giám sát trong Đảng; có lúc, có nơi chưa chủ động mời chủ thể giám sát tham dự các phiên họp, hội nghị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy theo quy định; thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin một số còn thiếu đầy đủ về nội dung dẫn đến khó khăn trong công tác tổng hợp, theo dõi tình hình; một số tổ chức còn lúng túng trong phương pháp triển khai thực hiện và xác định nội dung giám sát, đối tượng giám sát, có nơi còn giao khoán nhiệm vụ này cho UBKT…

Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã xác định công tác kiểm tra, giám sát là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, giữ gìn sự trong sạch vững mạnh, ngăn ngừa, khắc phục những khuyết điểm, tiêu cực trong Đảng. Kiểm tra, giám sát tốt mới có thể đánh giá đúng, lựa chọn đúng và đặc biệt là kịp thời ngăn chặn vi phạm từ khi mới có dấu hiệu vi phạm; đó cũng là phương thức quan trọng để bảo vệ cán bộ, bảo đảm Đảng và Nhà nước có đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Nhân dân tin yêu. Do đó, cùng với nhiệm vụ kiểm tra, nhiệm vụ giám sát phải được triển khai thường xuyên, liên tục, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, để góp phần xây dựng tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đề ra.

Bài, ảnh: Trần Đức Hợp

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …