Giải quyết việc làm, bảo đảm thu nhập đủ sống cho người lao động

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Nhân chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Bên cạnh nêu bật những kết quả đã đạt được về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 trong 10 năm qua, Hội nghị đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Đồng thời, tập trung tham luận về thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện chính sách xã hội giai đoạn 2012-2022 của một số địa phương trong toàn quốc; định hướng hoàn thiện các chính sách xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Đó là, tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội; giải quyết việc làm, bảo đảm thu nhập đủ sống cho người lao động, phát triển giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, hội nhập; phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế, bao phủ toàn bộ lực lượng lao động.

Hội nghị là cơ sở quan trọng để Ban Chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện báo cáo, xác định các vấn đề trọng tâm cần triển khai thực hiện đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045.

Tin, ảnh: TÂM ANH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Hiệu quả, bền vững cho nông nghiệp

Bước vào năm 2023, giá cả vật tư nông nghiệp vẫn ở mức cao khiến …