Giải quyết kiên nghị, khiếu nại trên tinh thần thượng tôn pháp luật

Tại buổi tiếp công dân

Tại buổi tiếp đã có 4 lượt công dân tham gia. Các khiếu nại, kiến nghị tập trung vào nội dung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp quyền sử dụng đất; thu hồi đất và giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đất tái định cư…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã trực tiếp trả lời, trao đổi, giải thích, hướng dẫn những nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của các công dân, đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với chính quyền địa phương liên quan tập trung xác minh theo đúng thẩm quyền đối với từng vụ việc, đảm bảo kịp thời và đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tiếp công dân. Quan điểm xuyên suốt trong quá trình giải quyết, lấy người dân làm trung tâm, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân.

Tin, ảnh:Lê Thọ

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Trên 600 triệu đồng giúp 340 học sinh nghèo Hương Trà

Năm học 2021-2022, hoạt động Đội được tổ chức đa dạng, tạo nhiều sân chơi …