Đưa nguồn thông tin chính thống thành dòng chảy chủ lưu

Để đẩy lùi những mặt trái trên mặt trận truyền thông số, tiên phong là các cơ quan báo chí, có trách nhiệm tiếp tục phát huy vai trò chủ động, dẫn dắt, định hướng, lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn, nhân ái vì cộng đồng. Cùng với đó, phải lên án, đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt các hiện tượng, hành vi cụ thể lợi dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác trên internet để thông tin sai sự thật, thiếu chuẩn mực đạo đức, trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Đặc biệt, các phóng viên khi tác nghiệp phải có cái nhìn khách quan, thận trọng trước các hiện tượng trên mạng xã hội; tuyệt đối không vì mục tiêu tăng views mà đưa tin theo hướng giật gân, câu khách, a dua, chạy theo và bị mạng xã hội dẫn dắt, quên đi trách nhiệm xã hội và sứ mệnh của người cầm bút.

Đối với các cơ quan có trách nhiệm trước những sự việc, hiện tượng dư luận xã hội quan tâm, cần chủ động cung cấp thông tin cho báo chí một cách chính xác, nhanh chóng để các phóng viên có nguồn tin chính thức, có chất liệu chính thống cho bài viết của mình, giữ vững vai trò là nguồn thông tin chủ động, là dòng chủ lưu thông tin mang tính định hướng trên mạng xã hội.

Thực hiện Công văn số 5660/UBND-GD của UBND tỉnh ban hành ngày 30/6/2021 về thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan báo chí, trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao cấp huyện, các cơ quan, đơn vị sở hữu các tài khoản mạng xã hội (zalo, facebook…) đã tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Các cơ quan, đơn vị đã chủ động thay đổi, ứng dụng các phương tiện truyền thông mới, đa dạng hóa phương thức và nội dung thông tin, tuyên truyền, bảo đảm phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế quốc tế của đất nước nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng; kết hợp, vận dụng hợp lý, chặt chẽ giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại trên báo chí và các phương tiện truyền thông khác, đảm bảo phù hợp với lợi ích của đất nước, của địa phương và nhân dân; bảo đảm về số lượng và chất lượng của luồng thông tin tốt, tích cực về đời sống xã hội, hoạt động kinh tế – chính trị, an ninh quốc phòng… trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các nội dung, hoạt động bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên nền tảng mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông mới.

Các cơ quan có trách nhiệm liên quan đã chủ định hướng công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu phù hợp với từng thời kỳ nhằm định hướng dư luận, đẩy lùi thông tin, văn hóa xấu độc, tin giả, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động thông tin, báo chí, mạng xã hội; chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh các sai phạm trong hoạt động thông tin, báo chí và trên không gian mạng. Xây dựng mạng lưới người phát ngôn và chủ động cung cấp thông tin chính thống về các vấn đề quốc tế, đối ngoại, chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, về những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của Việt Nam, của tỉnh Thừa Thiên Huế, về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong quá trình thực hiện Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch; lan tỏa thông tin tích cực, quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc; chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những thông tin xấu độc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ sẽ còn những bước phát triển thần kỳ, dòng chảy thông tin trên mạng xã hội trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung sẽ còn những thay đổi mới. Tin tưởng rằng, việc tăng cường dòng thông tin tích cực của báo chí chính thống, thông tin chính thức từ các cơ quan liên quan đến các sự việc, hiện tượng mà dư luận quan tâm để trở dòng thông tin chủ lưu với thông tin chất lượng, chính xác, kịp thời, khách quan, là bộ lọc đáng tin cậy về mọi vấn đề kinh tế – xã hội sẽ hạn chế những tác động tiêu cực từ việc bùng nổ thông tin số, góp phần vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

VŨ VĂN

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …