Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí tại TX. Hương Thủy

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Sửu phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo về thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP, ông Nguyễn Thanh Minh – Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy cho biết, giai đoạn 2016 – 2021, TX. Hương Thủy đã ban hành Kế hoạch THTK, CLP hằng năm trên tất cả các lĩnh vực, như: quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên…

Qua đó, các địa phương, cơ quan đơn vị trên địa bàn đã bám sát kế hoạch để triển khai thực hiện, góp phần hạn chế các khoản chi không cần thiết, tiết kiệm ngân sách, tăng chi đầu tư cho an sinh xã hội, cơ sở hạ tầng… để thu hút đầu tư, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất và nâng cao đời sống người dân.

Giai đoạn 2016 – 2021, UBND thị xã đã triển khai 21 cuộc thanh tra có nội dung liên quan THTK, CLP và ban hành 44 kết luận thanh tra. Qua công tác thanh tra, đã kiến nghị xử lý kỷ luật 4 cán bộ, công chức.

Theo ông Nguyễn Thanh Minh, thực tế ở một vài cơ quan, đơn vị vẫn còn hiện tượng lãng phí trong sử dụng văn phòng phẩm, máy móc, thiết bị; chưa chú trọng hạn chế tiếp khách; công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; một số công trình xây dựng cơ bản triển khai chậm tiến độ, kéo dài thời gian thực hiện…

Nguyên nhân, theo Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động, tích cực trong việc xây dựng các giải pháp THTK, CLP để triển khai thực hiện trong phạm vi quản lý; công tác giám sát của các cơ quan dân cử, các tổ chức xã hội chưa được phát huy; còn có biểu hiện né tránh, ngại đấu tranh, lên án các hành vi vi phạm gây lãng phí; năng lực của một số nhà thầu chưa đảm bảo…

Đánh giá cao một số nội dung TX. Hương Thủy đã thực hiện, nhất là tinh giản biên chế, quyết toán công trình (kể cả giai đoạn 2011 – 2015), các dự án…, tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát đề nghị Hương Thủy cần có kiến nghị, chia sẻ thẳng thắn để giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, dự án treo và liên quan đến điều chỉnh địa giới hành chính…

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Sửu nhấn mạnh, TX. Hương Thủy là địa phương vượt trội trong thu ngân sách của tỉnh, vì vậy, cần phân tích, nêu rõ bài học kinh nghiệm để tiếp tục phát huy. Bà Nguyễn Thị Sửu cũng đề nghị, Hương Thủy nên phát triển giáo dục ngoài công lập; có kế hoạch quản lý kèm theo chế tài nhằm tránh thất thu trong quản lý, sử dụng tài nguyên; sửa đổi, bổ sung một số nội dung về kế hoạch THTK, CLP; tích cực ứng dụng hơn nữa công nghệ thông tin để hướng đến chính quyền số…

Tin, ảnh: Hàn Đăng

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Phát huy giá trị của báo Nhành Lúa và Kinh tế Tân văn

Triển lãm Thừa Thiên Huế 90 năm báo chí yêu nước và cách mạng. Ảnh: …