Dỡ bỏ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đối với các khu vực trên địa bàn phường Thuận Lộc, thành phố Huế

Theo đó, dỡ bỏ biện pháp phong tỏa, cách ly tạm thời và các biện pháp phòng, chống dịch theo Cấp độ 4 quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 10 năm 2021 ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đối với các khu vực trên địa bàn phường Thuận Lộc, thành phố Huế kể từ 06 giờ 00 phút ngày 22 tháng 12 năm 2021, cụ thể như sau:

– Kiệt 1 và Kiệt 33 đường Đào Duy Anh thuộc Tổ dân phố 10, phường

Thuận Lộc (điểm đầu từ nhà số 6/2 Kiệt 1 và nhà số 8Kiệt 1 đến hết Kiệt 33; điểm cuối tại nhà số 41 Kiệt 33 và nhà số 7 Kiệt 69) gồm 205 hộ, 1025 nhân khẩu.

– Toàn bộ Tổ dân phố 14, phường Thuận Lộc (từngã tư Tản Đà – Tăng Bạt Hổ chạy dọcđến ngã ba Tăng Bạt Hổ – Hoàng Xuân Hãn) gồm 510 hộ, 1750 nhân khẩu.

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Phát huy giá trị của báo Nhành Lúa và Kinh tế Tân văn

Triển lãm Thừa Thiên Huế 90 năm báo chí yêu nước và cách mạng. Ảnh: …