Đề kháng trước thông tin xấu, độc

Thực tế, bên cạnh các thông tin bổ ích, có giá trị đối với xã hội thì còn nhiều thông tin, hình ảnh có nội dung xấu, độc được phát tán trên internet và mạng xã hội là những thông tin bịa đặt, bóp méo sự thật, xuyên tạc vấn đề, “đổi trắng thay đen”, làm lẫn lộn đúng sai, thật giả; hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, phân tích và định hướng dư luận xã hội bằng luận điệu sai trái, thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Số liệu được công bố, tính đến tháng 12/2021, tỷ lệ người dùng internet ở Việt Nam chiếm hơn 70% dân số, hơn 65% là tỷ lệ người sử dụng mạng xã hội và hiện người dùng internet của Việt Nam ngày càng trẻ hóa, đa phần trong độ tuổi thanh niên. Trong đó, một bộ phận do chưa đủ nhận thức nên khi tiếp nhận những thông tin xấu, độc, khó phân biệt đúng – sai và dễ bị tác động tâm lý. Vấn đề đáng quan ngại, nếu cứ để mạng xã hội bên ngoài lôi kéo, thu hút công dân mạng trẻ tuổi trong nước thì hậu quả lâu dài sẽ rất phức tạp.

Cũng như cơ thể con người, nếu khỏe mạnh có thể đủ sức đề kháng, “tự miễn dịch” được trước dịch bệnh nguy hiểm. Vì vậy, cách tốt nhất là tạo sức đề kháng cho công chúng, cộng đồng mạng trước thông tin xấu, độc. Cần phải đẩy mạnh, tăng cường tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm và ý thức tuân thủ pháp luật cho người dân khi sử dụng internet, mạng xã hội. Mỗi người dân tham gia mạng xã hội phải tự nâng cao nhận thức cho bản thân mình; nhận biết tính hai mặt của internet và mạng xã hội; nhận diện các thủ đoạn, nội dung thông tin xấu, độc, tính chất nguy hại của nó đối với cá nhân và xã hội. Cung cấp thông tin chính thống để nâng cao nhận thức, tri thức giúp cộng đồng mạng đủ sức phân biệt đúng – sai, phải – trái, tốt – xấu, tích cực – tiêu cực trước những thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch.

Phát huy vai trò dẫn dắt, chi phối thông tin chính thống của hệ thống báo chí và mạng xã hội của Việt Nam, tạo dòng thông tin chủ đạo để cộng đồng mạng nhận diện rõ bản chất các quan điểm sai trái, thù địch trên intrenet.

Nâng cao nhận thức cho cộng đồng mạng về thủ đoạn tận dụng các tiện ích, công nghệ mới từ internet của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị để tạo các diễn đàn, hội nhóm nhằm thực hiện mục đích xấu. Khai thác và phát huy các thành quả, kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong thời đại 4.0 vào công tác quản lý theo quan điểm “sử dụng công nghệ để quản lý, kiểm soát công nghệ”; xây dựng các giải pháp kỹ thuật nhằm tăng cường tính chủ động, kịp thời trong công tác quản lý internet, mạng xã hội. Tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để cung cấp một cách có hệ thống và thường xuyên cho công chúng thông tin chính thống về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu của quê hương, đất nước, nhất là sau hơn 36 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Đây là một trong những phương thức tốt nhất để hạn chế tối đa sự chống phá của các thế lực thù địch, bởi vì chúng lợi dụng những hạn chế của xã hội để xuyên tạc, coi đó là nguyên nhân, hệ lụy của việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin “lỗi thời, lạc hậu” vào con đường phát triển của Việt Nam.

LINH THIỆN

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …