Công dân tiếp tục kiến nghị về các vấn đề đất đai

Tại buổi tiếp công dân

Buổi tiếp công dân được thực hiện theo hình thức trực tiếp đồng thời kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại UBND cấp huyện, xã (nơi có công dân đến kiến nghị, đề xuất tại buổi tiếp công dân).

Đã có 6 lượt ý kiến, khiếu nại gửi đến các lãnh đạo tỉnh tại buổi tiếp công dân. Nội dung các ý kiến liên quan đến các vấn đề đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp thu các ý kiến, giải thích, hướng dẫn những nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của các công dân. Đồng thời, các yêu cầu các sở, ban, ngành cần thể hiện trách nhiệm trong việc tiếp công dân, đồng thời, giải quyết các đơn thư, khiếu nại rõ ràng, lý giải cụ thể từng nội dung kiến nghị, vướng mắc của công dân, tránh tình trạng việc khiếu nại kéo dài.

Tin, ảnh: Lê Thọ

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua Thời gian qua, ĐH Huế luôn …