Chung sức xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương

Khánh thành “Điểm xanh văn hóa” tại xã Hương Phong

Năm qua, Mặt trận thành phố tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đã gặt hái được nhiều thành quả trên các mặt công tác.

Nhiều phong trào, cuộc vận động do Mặt trận thành phố khởi xướng đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhận được sự hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân.

Nổi bật phải kể đến việc xây dựng mô hình “Điểm xanh văn hóa” và phát động phong trào “Sắc hồng Cố đô” giai đoạn 2022-2023. Đến nay đã có 35/36 phường, xã cùng nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động, trồng hàng ngàn cây hoa hồng tại các “Điểm xanh văn hóa”, “Tuyến đường, tuyến kiệt sáng, sạch, đẹp, an toàn”, cơ quan, trường học, nhà văn hóa, cơ sở tôn giáo…

Bên cạnh đó, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố cũng được hơn 626 triệu đồng ủng hộ và thực hiện chi hỗ trợ cho 460 trường hợp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trong dịp tết Nguyên Đán, hỗ trợ xây dựng và sữa chữa 57 căn nhà “Nhà đại đoàn kết” và 72 trường hợp học sinh khó…

Năm 2023 là năm quyết tâm hoàn thành mục tiêu hướng đến “Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh” vào năm 2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động với những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Tin, ảnh:MINH NGUYÊN

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …