Chấn chỉnh, phê bình những đơn vị thực hiện chưa tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh phát động phong trào đọc sách, nghiên cứu các tạp chí của Đảng

Công văn nêu rõ, những năm qua, việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng luôn được các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, một số cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị vẫn chưa quan tâm đúng mức công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng.

Nhiều chi bộ, đảng bộ chưa đặt mua hoặc đặt mua không đảm bảo các tờ báo của Đảng; có nơi dùng kinh phí được cấp cho mua báo, tạp chí của Đảng để mua ấn phẩm báo chí khác hoặc dùng vào việc khác trái với quy định.

Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. Đó là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đến các tổ chức cơ sở Đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo các cấp phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng. Nâng cao tính chủ động, tự giác trong việc khai thác, sử đụng thông tin từ báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị thực hiện tốt; chân chỉnh, phê bình những đơn vị thực hiện chưa tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; đưa việc thực hiện mua và đọc báo, tạp chỉ của Đảng thành tiêu chí để đánh giá chất lượng chi bộ, đảng bộ hàng năm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đề kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt việc mua và đọc báo tạp chí của Đảng; kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, đảm bào sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, đúng mục đích; khuyến khích mở rộng đối tượng thụ hưởng báo, tạp chí của Đảng,

Cán bộ, đảng viên trong tỉnh đọc báo Đảng tại Hội báo xuân hằng năm

Đẩy mạnh phát hành báo, tạp chí của Đảng đến các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đảm bảo kịp thời, đầy đủ, nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (trừ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh) cân đối nguồn kinh phí dự trữ của đảng bộ để hỗ trợ kinh phí đặt mua và cấp phát báo của Đảng cho các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh sử dụng đảng phí giữ lại để đặt mua và cấp phát báo của Đảng cho chi bộ, đảng bộ trực thuộc nhằm “đảm bảo mỗi chi bộ, đảng bộ đều có Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản và Báo Thừa Thiên Huế” theo tinh thần Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc đọc, sử dụng và làm theo báo, tạp chí của Đảng phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan rà soát tham mưu trang cấp Báo Thừa Thiên Huế cho các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tinh ủy viên qua các thời kỳ.

Tin, ảnh: ANH PHONG

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …