Bế mạc kỳ họp lần thứ 4, HĐND tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2021-2026

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu phát biểu bế mạc kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh về hoạt động chỉ đạo điều hành; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022; kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và một số báo cáo quan trọng khác; xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh để thông qua 21 nghị quyết với tỷ lệ đồng thuận cao. Những nghị quyết HĐND tỉnh thông qua được ban hành đúng quy định, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo.

HĐND tỉnh cũng dành thời gian phù hợp cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Phát biểu bế mạc, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND vừa thông qua để đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống. Rà soát lại các nhiệm vụ, các đề án, dự án đề ra từ đầu năm để tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Chỉ đạo quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho sản xuất – kinh doanh phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, bảo đảm đạt kế hoạch đề ra gắn với tiết kiệm chi. Kịp thời phân bổ nguồn lực để triển khai nhanh và hiệu quả 3 chương trình mục tiêu Quốc gia. Tập trung chỉ đạo các địa phương chăm lo sản xuất vụ Hè thu. Thực hiện tốt các nhiệm vụ văn hóa – xã hội. Đẩy mạnh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại. Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2022-2023.

“Các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh cần báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp lần thứ 4, đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của HĐND theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu với cử tri, kịp thời nắm bắt các nguyện vọng chính đáng của cử tri để kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Lê Thọ

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Thông báo về việc truy tìm chủ sở hữu phương tiện.

Tải ứng dụng báo Thừa Thiên Huế Báo điện tử Thừa Thiên Huế – www.baothuathienhue.vn …