489/869 thanh niên đạt yêu cầu khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

Thanh niên Hương Trà lên đường nhập ngũ năm 2022

Theo đánh giá kết quả sơ tuyển sức khoẻ NVQS năm 2023, Hội đồng NVQS các xã, phường làm tốt công tác rà soát, xét duyệt những thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, các đối tượng tạm hoãn, miễn, đủ điều kiện nhập ngũ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.

Công tác tuyên truyền luật NVQS, các chế độ, chính sách liên quan được chú trọng và hiệu quả, nhờ đó đã nâng cao ý thức cho thanh niên về trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia thực hiện NVQS, nghĩa vụ công an; kết quả tỷ lệ thanh niên tham gia khám sơ tuyển NVQS đảm bảo số lượng, chất lượng đề ra.

Trong số 869 thanh niên gọi khám sơ tuyển NVQS, có 489 thanh niên đạt yêu cầu.

Ông Nguyễn Duy Hùng – Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng NVQS thị xã Hương Trà yêu cầu Hội đồng NVQS các xã, phường cần tổ chức rà soát, quản lý, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật NVQS, quyền lợi, trách nhiệm của thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ và thanh niên xuất ngũ trở về địa phương đến Nhân dân kịp thời; kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình trốn, tránh thực hiện NVQS, nghĩa vụ công an nhân dân, các hành vi tiêu cực trong công tác tuyển quân.

Đồng thời, làm tốt công tác hậu phương quân đội. Trước mắt cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị chu đáo các điều kiện đảm bảo cho việc khám sức khỏe tập trung tại tuyến thị xã, tổ chức phát lệnh, giao quân đúng quy định, hoàn thành thắng lợi kế hoạch tuyển quân năm 2023.

Liên Minh

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Phát huy vai trò “Cựu chiến binh gương mẫu”

Hội Cựu Chiến binh thị trấn Sịa tọa đàm kỷ niệm 33 năm Ngày thành …