Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật đất đai

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Tham gia đóng góp ý kiến, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu đề nghị bổ sung thêm về đối tượng thu hồi đất vào Điều 86. Ngoài ra, ông Lê Trường Lưu cho rằng, vấn đề quy hoạch cũng phải đảm bảo linh hoạt thời gian quy hoạch, bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương

Đối với các dự án sử dụng đất, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu cũng đề nghị bổ sung vùng phụ cận và các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng được xác định trong quy hoạch, kế hoạch chi tiết xây dựng. Theo đó, đưa đối tượng vùng phụ cận vào đối tượng thu hồi đất.

Về đấu giá quyền sử dụng đất, điều tiết nguồn thu hồi đất, ông Lê Trường Lưu yêu cầu cần xem xét để thống nhất với các dự án luật khác. Cũng vấn đề này, ĐBQH Nguyễn Hải Nam (Đoàn ĐBQH Thừa Thiên Huế) nêu quan điểm: “Tại khoản 2, Điều 3 quy định về khái niệm góp vốn bằng quyền sử dụng đất cần tính toán lại để tương thích với Luật Doanh nghiệp”.

Theo Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Sửu, việc làm rõ nội dung dự án, công trình công cộng không nằm mục đích kinh doanh ở khoản 1 Điều 86 là rất quan trọng. Đồng thời, việc phân loại đất ở Điều 11 cần bổ sung vào nhóm đất sử dụng đa mục đích như quy định tại Điều 219; bổ sung cụm từ “cơ quan quản lý đất đai” trình UBND cấp tỉnh quyết định tại Điều 204.

Liên quan đến thẩm quyền thu hồi đất, quyết định giao đất cho thuê đất đối với người Việt Nam, định cư ở nước ngoài, đại biểu Nguyễn Thị Sửu cho rằng, chỉ cần giao 1 cấp, đó là UBND cấp huyện để đảm bảo tính thống nhất.

Thọ Vương

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Gửi gắm niềm tin, góp ý xây dựng

Các buổi tiếp xúc cử tri sẽ là cầu nối để đưa kiến nghị của …