Yêu cầu đổi mới hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu yêu cầu đổi mới các hoạt động của HĐND các cấp

Ban hành 173 nghị quyết quan trọng

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Quang Tuấn cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 7 kỳ họp xem xét các vấn đề quan trọng, cấp thiết của tỉnh. Theo đó, đã ban hành 173 nghị quyết quan trọng.

Thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, vai trò của HĐND trong công tác giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tại địa phương được thể hiện rõ nét. Trong năm 2022, HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh triển khai 13 cuộc giám sát, khảo sát. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành 2 cuộc khảo sát để xem xét kết quả giải quyết đơn thư kiến nghị phản ánh của công dân…

Thông qua hoạt động tiếp công dân và tiếp nhận các đơn thư do công dân chuyển đến qua đường bưu điện,Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND đã tiếp nhận 153 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân.

Thảo luận tại hội nghị, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX. Hương Trà Hà Văn Tuấn cho rằng, các hoạt động của HĐND tỉnh càng ngày càng đổi mới, chất lượng. HĐND tỉnh đã ban hành một khối lượng nghị quyết, công việc lớn, có nhiều chính sách về giáo dục, y tế, kinh tế tác động trực tiếp đến người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương cũng thông tin về công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong và Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong chuẩn bị kỳ họp của HĐND tỉnh đã có những hiệu quả. Đặc biệt là phối hợp trong xây dựng nội dung, chương trình kỳ họp; trong công tác thẩm tra; xây dựng dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh.

Các nghị quyết của HĐND tỉnh đã tạo động lực phát triển cho cảng Chân Mây

Tiếp tục đổi mới các hoạt động

Nhìn nhận về những hạn chế, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Quang Tuấn thẳng thắn, việc theo dõi kết luận, kiến nghị sau giám sát có lúc chưa thường xuyên; công tác theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân hiệu quả chưa cao; một số kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết dứt điểm; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh, số đại biểu HĐND tỉnh tham gia chất vấn chưa nhiều…

Góp ý các hoạt động trong năm 2023, ông Hà Văn Tuấn nêu quan điểm, các cơ quan liên quan, HĐND tỉnh cần căn cứ vào tình hình địa phương để đề xuất các sáng kiến nghị quyết. Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng tăng cường công tác giám sát thường xuyên, và nhiều hơn nữa các phiên giải trình…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Quang Tuấn trình bày phương hướng nhiệm vụ của HĐND tỉnh trong năm 2023

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh cho rằng, HĐND tỉnh nên đổi mới hơn nữa công tác tuyên truyền; tổ chức tập huấn kỹ năng cung cấp thông tin; nâng cao chất lượng hội nghị tiếp xúc cử tri, chất lượng giám sát.

Liên quan đến công tác phối hợp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Qúy Phương đề xuất các cơ quan liên quan cần phối hợp với các Ban HĐND tỉnh để có sự thống nhất trong việc dự kiến trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết; cơ quan chuyên môn, cơ quan soạn thảo phải bám sát chương trình, kế hoạch công tác của HĐND tỉnh để tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị các báo cáo, chuyên đề dự kiến trình HĐND tỉnh…

Trong những nhiệm vụ trọng tâm sắp tới, ông Nguyễn Quang Tuấn nhấn mạnh về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ đúng quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội; nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, thẩm tra đối với các tờ trình, đề án, báo cáo của UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu đúng quy định; xem xét đề nghị xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh năm 2023; triển khai Chương trình giám sát năm 2023; tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo quy định tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023; tiếp tục nghiên cứu, tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh ; tham gia các đoàn giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tổ chức tại địa phương; các hội nghị, hội thảo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội tổ chức; tham gia Hội nghị giao ban Thường trực HĐND 6 tỉnh Bắc Trung bộ; đón tiếp Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Salavan, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sang thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động giám sát của HĐND tỉnh; tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương trình bày tham luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu biểu dương, đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2022, đồng thời đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND cấp tỉnh và HĐND các huyện tiếp tục khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16; bám sát và thực hiện tốt các quy định, quy chế, chính sách, chương trình trình hành động….

Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp, tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhanh và bền vững. HĐND các cấp tiếp tục đổi mới để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát HĐND, lựa chọn những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm; đổi mới phương thức chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng thực chất, hiệu quả…

“HĐND các cấp cùng với chính quyền địa phương cần triển khai có hiệu quả Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, trong đó nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo người đứng đầu. Đổi mới mạnh mẽ phương thức, lề lối làm việc, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp; tăng cường đối thoại, giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc trong nhân dân ngay từ cơ sở”, ông Lê Trường Lưu nhấn mạnh.

Bài, ảnh: LÊ THỌ

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …