Xây dựng TP. Huế không có ma túy

Công an phường Đông Ba bắt giữ các tội phạm tàng trữ và mua bán ma tuý

Theo đó, thành phố yêu cầu các ban ngành, địa phương đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp từng đối tượng, từng địa bàn, nhất là áp dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền; ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác phát hiện, tố giác tội phạm, đặc biệt trên lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn giao thông – trật tự đô thị; chú ý xây dựng các hòm thư tố giác tội phạm nhằm khơi gợi ý thức tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội quả quần chúng nhân dân.

Qua đó, tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình tự quản đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở đã xây dựng, đồng thời nghiên cứu xây dựng mới, nhân rộng các tổ tự quản, nhất là tổ tự quản “Camara an ninh”, “Liên gia tự quản về ANTT”, “Liên gia tự quản về trật tự đô thị”, “Xếp hàng đón con”, “Đảm bảo ANTT trước cổng trường học” phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực.

Bên cạnh đó, thường xuyên mở các đợt cao điểm trong công tác tuần tra phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo ANTT trên địa bàn; phân tích đánh giá tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội diễn ra trên địa bàn để có kế hoạch trực gác, tuần tra phù hợp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trực gác, tuần tra; chủ động điều chỉnh hình thức, thời gian tổ chức trực gác, tuần tra phòng chống tội phạm.

Kế hoạch triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; củng cố và tiếp tục xây dựng thế trận an ninh nhân dân; nắm chắc tình hình và chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội… Đồng thời, qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, động viên mọi tầng lớp nhân dân tự giác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác cách mạng trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tin, ảnh:THANH HƯƠNG

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …