Việt Nam bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong thế giới toàn cầu hóa

Cuốn sách “Việt Nam – Gia phả kháng chiến” của nhà báo Gastón Fiorda được ra mắt tại Hội chợ sách Quốc tế tại Buenos Aires, Argentina, năm 2022. Cuốn sách tập trung phân tích thành tựu của Việt Nam trong quá trình đổi mới đất nước và ca ngợi tinh thần đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Nhà báo Fiorda cũng ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của nhân dân Việt Nam và nhấn mạnh vai trò của văn hóa Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước.


Cuốn sách “Việt Nam – Gia phả kháng chiến” của nhà báo Gastón Fiorda vừa được giới thiệu tại Hội chợ sách Quốc tế tại Buenos Aires, Argentina vào năm 2022. Trong cuốn sách, nhà báo Fiorda đã thể hiện sự ngưỡng mộ với tinh thần chiến đấu giải phóng dân tộc của người Việt Nam và ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của họ, bao gồm dũng cảm trong cuộc chiến giải phóng và sự cần cù, chịu khó trong xây dựng và phát triển đất nước.

Sau 3 tháng nghiên cứu và thực hiện luận văn tiến sĩ tại Việt Nam, nhà báo Fiorda đã trở về Argentina và chia sẻ những ấn tượng tuyệt vời về con người, văn hóa và đất nước Việt Nam. Ông nhận thấy sự tôn trọng đối với người lớn tuổi và giá trị gia đình là truyền thống văn hóa rất đáng quý ở Việt Nam. Người Việt Nam luôn nhớ đến tổ tiên và tôn trọng những người đã khuất. Gia đình được coi là tế bào của xã hội, nơi mà mỗi cá nhân được tôn trọng, yêu thương và chia sẻ.

Nhà báo Fiorda cũng nhấn mạnh vai trò của văn hóa Việt Nam trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước. Các nét đặc trưng của văn hóa này đã giúp Việt Nam xây dựng một đất nước độc lập, tự do và không ngừng hội nhập, nâng cao vị thế và vai trò của đất nước trên trường quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo nhà báo Fiorda, việc gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa gặp nhiều thách thức trong thế giới toàn cầu hóa và công nghệ ngày càng tiến bộ. Ông đồng ý với quan điểm và chỉ đạo của Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển văn hóa, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục cho giới trẻ về lịch sử và văn hóa dân tộc, để mỗi người có thể nhận thức rõ mình đến từ đâu và từ đất nước nào.

Cuốn sách “Việt Nam – Gia phả kháng chiến” của nhà báo Gastón Fiorda là một tác phẩm phân tích chi tiết về những thành tựu của Việt Nam trong quá trình đổi mới đất nước trên tất cả các lĩnh vực. Cuốn sách cũng nhấn mạnh vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhà báo Fiorda cũng đã được trao học bổng tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội với đề tài nghiên cứu về công cuộc tái thiết đất nước của dân tộc Việt Nam sau chiến tranh.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Lễ hội điện Huệ Nam năm nay sẽ có đoàn rước bộ

Lễ hội điện Huệ Nam sẽ diễn ra vào ngày 10 – 11/4, thu hút …