Văn phòng UBND tỉnh phải đi đầu trong xây dựng cơ quan hành chính kiểu mẫu

Khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích trong năm 2022

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2022, 100% các chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác hàng tháng của năm 2022 của UBND tỉnh được đôn đốc, theo dõi và tổ chức thực hiện.

Văn phòng đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 133 đề án, báo cáo tại các kỳ họp thường kỳ và chuyên đề của HĐND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông qua 159/206 chương trình, đề án, báo cáo, văn bản quy phạm pháp luật đạt tỷ lệ 77,18 % kế hoạch năm 2022. Tỷ lệ hoàn thành việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 đạt 22/38 văn bản (đạt tỷ lệ 57,89%)…

Tổ chức 26 buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn các huyện, thị xã và tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; tiếp nhận 754 đơn thư, trong đó 728 đơn đủ điều kiện xử lý, 26 đơn không đủ điều kiện xử lý…

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận và giải quyết 83.408 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết 81.948 hồ sơ đạt tỉ lệ 98,2%. Hoàn thành và đưa vào vận hành Dự án “Sáng kiến nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của người dân qua cổng dịch vụ công tỉnh” qua việc vận hành dự án tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến dần được cải thiện.

Đặc biệt, văn phòng chủ động phối hợp cùng với các sở, ngành liên quan đã tham gia xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến trình xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Văn phòng UBND tỉnh trong công tác tham mưu và ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương yêu cầu Văn phòng phải nỗ lực hơn nữa để nâng cao vị thế, chất lượng tham mưu và chất lượng phục vụ.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ văn phòng chuyên nghiệp. Song song với đó đội ngũ chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh phải không ngừng nỗ lực, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu pháp luật và kinh tế – xã hội, giỏi kỹ năng hành chính; nâng cao đạo đức công vụ, thực sự nêu gương trong công tác, nêu cao tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tin, ảnh: L.THỌ

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …