Văn hóa làng là “cái lõi” căn bản của văn hóa dân tộc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định việc xây dựng hướng dẫn chung biên soạn dư địa chí là vô cùng quan trọng. Hiện có 35 làng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có dư địa chí. Các đại biểu tham gia buổi làm việc cho rằng, việc triển khai đồng loạt dư địa chí gặp nhiều khó khăn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị nghiên cứu, tiếp cận tài liệu dư địa chí và hình thành bảo tàng số cho các tài liệu này. Các địa phương cũng rà soát lại danh mục các làng và hỗ trợ cho việc biên soạn dư địa chí.


Xây dựng dư địa chí và vai trò quan trọng của văn hóa làng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã khẳng định vai trò quan trọng của việc xây dựng hướng dẫn chung biên soạn dư địa chí trong buổi làm việc gần đây. Buổi làm việc có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị, cá nhân liên quan.

Văn hóa làng được coi là “cái lõi” căn bản của văn hóa dân tộc. Vì vậy, việc biên soạn các dư địa chí trên địa bàn tỉnh là cần thiết và mang ý nghĩa quan trọng trong thời điểm hiện tại. Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 35 làng đã có dư địa chí.

Các đại biểu dự họp đều nhất trí rằng, hầu hết các làng đều mong muốn có dư địa chí để bảo tồn và lưu giữ văn hóa cùng giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, việc triển khai đồng loạt trong thời gian ngắn gặp nhiều khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã khẳng định rằng việc xây dựng hướng dẫn chung biên soạn dư địa chí là vô cùng quan trọng. Đây là chủ trương lớn của tỉnh và có thể sử dụng kinh nghiệm quý từ 35 làng đã có địa chí để xây dựng dư địa chí.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cũng đề nghị Hội khoa học lịch sử chủ trì hoàn thành đề cương cơ bản chung; nghiên cứu, tiếp cận các tài liệu dư địa chí và số hóa chúng, tiến tới hình thành bảo tàng số cho các tài liệu này.

Đồng thời, các địa phương cần rà soát lại danh mục các làng và trưởng làng đang đương nhiệm. Tiến hành cuộc vận động các trưởng làng để biên soạn dư địa chí và hỗ trợ cho các nhà nghiên cứu, biên soạn sưu tầm các tư liệu cùng hiện vật chuẩn bị.

Cần liên hệ các hội đồng hương để huy động nguồn lực tài chính và lập danh mục các làng có đủ điều kiện để xây dựng dư địa chí. Mục tiêu là bảo tồn và lưu giữ văn hóa làng – “cái lõi” căn bản của văn hóa dân tộc.

Hỏi đáp về nội dung bài này

Văn hóa làng là gì?

Trả lời: Văn hóa làng là “cái lõi” căn bản của văn hóa dân tộc.

Tại sao việc biên soạn dư địa chí là cần thiết và có ý nghĩa?

Trả lời: Việc biên soạn dư địa chí là cần thiết và có ý nghĩa để bảo tồn và lưu giữ văn hóa và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Bao nhiêu làng đã có dư địa chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế?

Trả lời: Hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 35 làng đã có dư địa chí.

Việc xây dựng hướng dẫn chung biên soạn dư địa chí có quan trọng không?

Trả lời: Việc xây dựng hướng dẫn chung biên soạn dư địa chí là vô cùng quan trọng, đây là chủ trương lớn của tỉnh để các nhà nghiên cứu xây dựng dư địa chí.

Đề nghị của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ là gì?

Trả lời: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đề nghị Hội khoa học lịch sử chủ trì hoàn thành đề cương cơ bản chung; nghiên cứu, tiếp cận các tài liệu dư địa chí và số hóa các tài liệu, tiến tới hình thành bảo tàng số cho các tài liệu này.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

“Ánh sáng kinh đô” và cổ phục việt

Chương trình “Ánh sáng kinh đô” tại Huế đã thu hút hơn 100 nhiếp ảnh …