Văn hóa cơ sở trong xây dựng nông thôn mới là động lực phát triển

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã tổ chức hội nghị để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về văn hóa cơ sở trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đa số các làng đã xây dựng được quy ước, hương ước và xây dựng lịch sử làng thông qua địa chí làng. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 37 làng biên soạn địa chí của làng mình. Việc xây dựng lịch sử làng, loại bỏ các hủ tục, tập tục lạc hậu đã giúp tạo nên môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh, phong phú. Các làng tiêu biểu như làng “5 không” đã tạo nên những quy ước văn hóa tốt đẹp. Quá trình này đã góp phần quan trọng làm nên văn hóa Huế nói chung.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã tổ chức hội nghị với các trưởng làng, trưởng thôn, trưởng bản để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy (Khóa XVI) về nội dung văn hóa cơ sở trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nội dung hội nghị nhấn mạnh vai trò của đoàn kết và nêu gương trong xây dựng văn hóa. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết nhiều làng đã xây dựng được các quy ước và hương ước được nhân dân trong làng thông qua. Cũng đã có 37 làng biên soạn địa chí của làng mình. Trên cơ sở này, nhân dân đã đồng thuận cùng nhau xây dựng làng phát triển kinh tế, hình thành nếp sống văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Nhân cho biết hiện có 1.101 khu dân cư (làng, thôn, bản, tổ dân phố) trên địa bàn tỉnh. Trong số đó, đã có 1.070 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 97,6% so với số đăng ký là 1.096 khu dân cư. Vai trò của các bậc cao niên, trưởng lão, già làng, trưởng bản đã được phát huy, nêu cao tính gương mẫu cho thế hệ trẻ sống có đạo lý, biết vượt khó vươn lên và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương. Điều quan trọng là các hủ tục, tập tục lạc hậu và thói hư tật xấu cờ bạc, rượu chè dần được loại bỏ. Việc tổ chức cưới đã giảm bớt các thủ tục rườm rà, tiết kiệm chi phí; tang ma được nhân dân tổ chức theo nếp sống mới; xây dựng gia đình văn hóa trở thành nội dung trọng tâm trong xây dựng làng văn hóa.

Trong quá trình triển kh

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Lễ hội làng Dương Nỗ diễn ra từ ngày 18 đến 20/5

Lễ hội làng Dương Nỗ với chủ đề “Dương Nỗ – Hành trình Tháng Năm” …