Vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh ký kết chương trình phối hợp hoạt động

Năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh thống nhất tập trung vào 8 nội dung công tác.

Trong đó, nổi bật là tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2023 – 2025; vận động Nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” và quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội, quỹ cứu trợ…

Về giao ước thi đua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố Huế tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Vận động Nhân dân thi đua lao động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội; Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; Tăng cường đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả của MTTQVN trong giai đoạn mới…

Dịp này, các bên liên quan tiến hành lấy ý kiến thông qua kế hoạch phân công trách nhiệm MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2023.

Tin, ảnh:MINH NGUYÊN

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …