Ưu đãi, hỗ trợ về đất đai để phát triển kinh tế trang trại

Ông Nguyễn Văn Lộc

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Đó là, việc tích tụ ruộng đất thông qua chuyển nhượng quyền sử dụng đất để hình thành trang trại chưa trở thành xu thế phát triển của kinh tế nông thôn. Chưa hình thành được các trang trại sản xuất tập trung theo quy hoạch nông thôn mới đã được phê duyệt. Việc thu hồi đất đã giao lập trang trại ở vùng cát nội đồng đối với các hộ sản xuất không đúng hướng, không hiệu quả, chưa được triệt để, gây lãng phí đất đai. Việc tuyên truyền, công khai các quy hoạch, các chủ trương, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế trang trại chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức.

Để kinh tế trang trạng nói chung, ở Quảng Điền nói riêng được phát triển, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, dự thảo sửa đổi Luật Đất đai lần này cần các chính sách mới, phù hợp với thực tiễn hơn. Đó là chủ trang trại được hưởng các chính sách ưu đãi về giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê hoặc thuê lại quyền sử dụng đất; tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp; miễn, giảm tiền sử dụng đất và các chính sách hỗ trợ, ưu đãi khác theo quy định của Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thực hiện.

Ngoài ra, cần quy định chủ trang trại thuê đất của Nhà nước được miễn giảm 50% tiền thuê đất; trường hợp đang thuê đất của Nhà nước, nếu tiếp tục có nhu cầu gia hạn thời gian thuê thì được ưu tiên tiếp tục thuê đất không qua đấu giá. Chủ trang trại thuê lại đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phát triển rừng sản xuất, trồng rừng gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được Nhà nước hỗ trợ kinh phí tương đương 30% tiền thuê đất cho 10 năm đầu tiên theo mức giá đất ưu đãi của UBND tỉnh quy định và giá thuê đất ổn định tối thiểu 10 năm…

THÁI BÌNH (thực hiện)

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …