Tưởng nhớ danh tướng Nguyễn Tri Phương

Trong buổi lễ tưởng nhớ danh tướng Nguyễn Tri Phương, đại biểu đã khẳng định công lao to lớn của ông trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Ông là vị Tổng chỉ huy quân đội triều đình nhà Nguyễn và đã chiến đấu hy sinh trước quân Pháp. Buổi lễ là dịp để tưởng nhớ và tôn vinh những người anh hùng đã chiến đấu bảo vệ đất nước.


Dâng hương tưởng nhớ vị anh hùng Nguyễn Tri Phương

Trong bài diễn văn tưởng nhớ danh tướng Nguyễn Tri Phương, đã khẳng định công lao to lớn của ông trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Tổng đốc Nguyễn Tri Phương (1800-1873) là một vị tướng xuất sắc và có nhiều đóng góp quan trọng cho đất nước.

Ông làm quan trong triều đình nhà Nguyễn và giữ nhiều chức vụ quan trọng ba triều vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. Ông đã lập nên những chiến công nổi bật trong cuộc chiến chống lại quân Pháp xâm lược. Ông đã dẫn đầu quân đội triều đình chống lại quân Pháp ở các mặt trận Đà Nẵng (1858), Gia Định (1861) và Hà Nội (1873).

Khi quân Pháp tấn công thành Hà Nội vào tháng 11/1873, Nguyễn Tri Phương và con trai là Phò mã Nguyễn Lâm đã chiến đấu một cách oanh liệt. Phò mã Nguyễn Lâm đã hy sinh, còn Nguyễn Tri Phương bị trọng thương. Mặc dù được lính Pháp cứu chữa, ông đã tuyệt thực một tháng và qua đời vào ngày 20/12/1873.

Học sinh được nghe về công lao của danh tướng Nguyễn Tri Phương

Trong không khí trang nghiêm, đại biểu cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, và các tổ chức đoàn thể đã dự lễ tưởng nhớ danh tướng Nguyễn Tri Phương. Các em học sinh của Trường THCS Nguyễn Tri Phương và Trường THCS Nguyễn Duy cũng tham gia buổi lễ này.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đã nhấn mạnh tinh thần yêu nước của Nguyễn Tri Phương và tầm quan trọng của việc truyền đạt bài học này cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Những phẩm chất cao quý của danh tướng Nguyễn Tri Phương vẫn sống mãi trong lòng người dân Phong Điền và Phong Chương.

Đề nghị bảo tồn và phát huy giá trị di tích

Lãnh đạo huyện Phong Điền đã đề nghị UBND xã Phong Chương và các đơn vị liên quan chủ động xây dựng nội quy và quy chế bảo vệ di tích lăng mộ Nguyễn Tri Phương. Họ cũng đề nghị xây dựng cơ sở hạ tầng và bia chỉ dẫn để du khách và người dân đến tham quan và dâng hương. Mục tiêu là phát huy giá trị di tích và biến lăng mộ Nguyễn Tri Phương trở thành địa điểm giáo dục lịch sử và văn hóa của địa phương.

Tổ chức buổi lễ tưởng nhớ Nguyễn Tri Phương là để tôn vinh truyền thống và nâng cao tinh thần yêu nước của người dân. Đây cũng là dịp để tuyên truyền giáo dục và góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Hỏi đáp về nội dung bài này

Danh tướng Nguyễn Tri Phương có công lao gì trong sự nghiệp đấu tranh chống giặc ngoại xâm?

Trong sự nghiệp đấu tranh chống giặc ngoại xâm, danh tướng Nguyễn Tri Phương đã có công lao to lớn trong việc chống lại quân Pháp xâm lược ở các mặt trận Đà Nẵng, Gia Định và Hà Nội.

Danh tướng Nguyễn Tri Phương xuất thân từ đâu?

Danh tướng Nguyễn Tri Phương xuất thân từ làng Đường Long, xã Phong Chương, huyện Phong Điền.

Danh tướng Nguyễn Tri Phương có các tên gọi khác nhau không?

Danh tướng Nguyễn Tri Phương có tên cũ là Nguyễn Văn Chương, tự là Hàm Trinh, hiệu là Đường Xuyên.

Danh tướng Nguyễn Tri Phương đã hy sinh như thế nào trong cuộc chiến chống quân Pháp?

Khi quân Pháp tấn công thành Hà Nội, danh tướng Nguyễn Tri Phương đã chiến đấu oanh liệt và bị trọng thương. Ông được lính Pháp cứu chữa, nhưng đã tuyệt thực một tháng và mất ngày 20/12/1873.

Di tích lăng mộ Nguyễn Tri Phương được quan tâm và bảo tồn như thế nào?

Lãnh đạo huyện Phong Điền đã đề nghị UBND xã Phong Chương và các đơn vị liên quan xây dựng nội quy, quy chế bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Huyện cũng đặt mục tiêu để di tích lăng mộ và nhà thờ Nguyễn Tri Phương trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa của địa phương.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Khám phá AI với nhiếp ảnh Nghệ thuật và Thương mại

Hội thảo “Nhiếp ảnh thương mại trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo” tại Trường …