Tự hào quốc hiệu Việt Nam

Ngọ Môn – Công trình di sản Triều Nguyễn và là biểu tượng của văn hóa Huế. Cuộc hội thảo khoa học với chủ đề “220 năm quốc hiệu Việt Nam” đã khám phá về quốc hiệu Việt Nam từ năm 1804 và sự thay đổi của tên gọi đất nước qua các thời kỳ lịch sử.


Ngọ Môn – Biểu tượng văn hóa Huế và di sản Triều Nguyễn

Ngọ Môn được xem là một trong những công trình di sản quan trọng của Triều Nguyễn và là biểu tượng của văn hóa Huế. Tên gọi Việt Nam đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử nước ta, nhưng chưa phải là quốc hiệu chính thức.

Vào năm 1804, vua Gia Long đã chính thức đặt tên nước là Việt Nam trong lễ Khánh an kính cáo ở Thái Miếu. Quốc hiệu Việt Nam được duy trì trong gần 4 thập kỷ qua 2 đời vua Gia Long và Minh Mạng.

Dưới thời Minh Mạng, quốc hiệu được thay đổi sang Đại Nam vào năm 1838. Tuy nhiên, sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, việc thành lập Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã đưa tên gọi Việt Nam trở thành biểu tượng tinh thần bất diệt trên toàn thế giới.

Quốc hiệu của một quốc gia không chỉ mang tính pháp lý, mà còn là niềm tự hào của mỗi người dân. Tên gọi Việt Nam, từ khi được chọn làm quốc hiệu, đã trải qua 220 năm với nhiều biến thiên, nhưng vẫn trường tồn trong khối óc của con dân đất Việt.

Danh xưng Việt Nam đã trở thành quốc hiệu chính thức từ năm 1804 và được sử dụng trong các công văn, thư từ, khẳng định chủ quyền lãnh thổ của quốc gia. Việt Nam, với lãnh thổ rộng lớn và thống nhất, đã trở thành một biểu tượng tinh thần vững chãi của dân tộc.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Nghiên cứu và giáo dục di sản tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, thành viên ICOM, mang đến trải nghiệm giáo …