Trùng tu, tôn tạo các đình làng, điểm di tích lịch sử, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ kiểm tra việc trùng tu Di tích đình Dương Xuân Hạ và Đình An Cựu, với kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước, nhằm bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử, đáp ứng nhu cầu văn hóa tín ngưỡng địa phương.


**Trùng tu Di tích đình Dương Xuân Hạ**

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đến kiểm tra Di tích đình Dương Xuân Hạ và đánh giá cao những nỗ lực của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND TP. Huế và các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị thi công. Công trình đã được hoàn thành đúng tiến độ với kinh phí gần 5,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước, ngân sách phường và nguồn huy động khác.

Công tác trùng tu Di tích đình Dương Xuân Hạ bao gồm tu bổ, tôn tạo, phục dựng lại toàn bộ đình chính, tả vu, hữu vu, 2 miếu thờ theo nguyên trạng. Công trình cũng đã chống mối mọt toàn bộ khu vực, gia cố, vệ sinh phục hồi theo nguyên trạng Miếu Âm linh, bình phong, trụ biểu và lát sân trước đình, bậc cấp lối lên.

**Tiếp tục trùng tu Di tích đình An Cựu**

Sau khi kiểm tra tại đình An Cựu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhận thấy rằng công tác tu bổ, tôn tạo, phục hồi đã được thực hiện cơ bản, nhưng vẫn còn một số vướng mắc cần được giải quyết. Đặc biệt, phần hương án của đình vẫn chưa được thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND TP. Huế tiếp tục quan tâm đến việc trùng tu Di tích đình An Cựu. UBND phường An Cựu cũng đã kêu gọi người dân hỗ trợ kinh phí để hoàn thiện những hạng mục còn lại của công trình.

**Bảo tồn Di tích đình An Cựu**

Đình An Cựu được UBND tỉnh công nhận là Di tích Lịch sử cách mạng cấp tỉnh từ năm 2008. Tuy nhiên, do thời gian đã làm cho công trình xuống cấp nghiêm trọng, việc đầu tư kinh phí để sửa chữa, tu bổ lại đình là vấn đề cấp bách. Tháng 9/2022, HĐND TP. Huế đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi Di tích đình An Cựu. Công trình có tổng mức đầu tư 9,8 tỷ đồng và sẽ được triển khai trong 2 năm 2023 – 2024 từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Sẽ có biểu diễn dù lượn tại ngày hội Sóng nước Tam Giang

Đơn vị chuyên môn bay dù lượn khảo sát phá Tam Giang đầu năm 2024 …