Trùng tu di tích đình làng

Tổ chức hoạt động trước đình Dương Xuân Hạ sau trùng tu di tích lịch sử. Đầu tư kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước, phục hồi và bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân địa phương.


Tôn tạo di tích đình Dương Xuân Hạ

Đình làng Dương Xuân Hạ, phường Thủy Xuân gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của làng Dương Xuân Hạ. Đây không chỉ là địa điểm sinh hoạt văn hóa tinh thần truyền thống của người dân, mà còn là di tích có giá trị về mặt lịch sử, liên quan mật thiết với các cuộc đấu tranh yêu nước và cách mạng của Nhân dân xã Thủy Xuân anh hùng, nay là phường Thủy Xuân.

Đình Dương Xuân Hạ được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) cấp tỉnh theo Quyết định số 410 ngày 26/2/2015.

Đầu tư kinh phí trùng tu đình Dương Xuân Hạ

Tháng 8/2023, UBND TP. Huế đã đầu tư kinh phí gần 5,7 tỷ đồng để tháo dỡ và trùng tu di tích đình Dương Xuân Hạ. Các hạng mục chính được tu sửa, chống xuống cấp bao gồm: Tu bổ, tôn tạo, phục dựng lại toàn bộ đình chính, tả vu, hữu vu, 2 miếu thờ theo nguyên trạng; chống mối mọt toàn bộ khu vực.

Việc đầu tư kinh phí để trùng tu, tôn tạo đình Dương Xuân Hạ góp phần hạn chế tình trạng xuống cấp tại di tích, gìn giữ và bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống của cha ông, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân địa phương.

Phục hồi di tích đình An Cựu

Đình làng An Cựu (kiệt 33 An Dương Vương, TP. Huế) được UBND tỉnh công nhận là Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh từ năm 2008. Ngôi đình được xây dựng theo kiểu truyền thống độc đáo và được đánh giá cao về nghệ thuật kiến trúc.

Năm 2023, TP. Huế đã đầu tư dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích đình An Cựu. Quy mô đầu tư bao gồm, tu sửa, chống xuống cấp chính đình và tiền đình, hạ giải các hạng mục hư hỏng của đình; tu bổ, phục hồi lại toàn bộ đình theo nguyên trạng; chống mối mọt, chống thấm, chống ngập khu vực đình.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Bảo tồn di sản và phát triển đương đại”

GS.TS Lâm Thị Mỹ Dung chia sẻ về sự phát triển của đồ gốm tại …