Trưng bày chuyên đề “Chiến khu Hoà Mỹ – Căn cứ địa cách mạng của Thừa Thiên Huế”

Tham quan các hiện vật trưng bày chuyên đề “Chiến khu Hoà Mỹ – Căn cứ địa cách mạng của Thừa Thiên Huế”

Trưng bày chuyên đề “Chiến khu Hòa Mỹ – Căn cứ địa cách mạng của Thừa Thiên Huế” có 3 chủ đề chính: Căn cứ địa cách mạng trong kháng chiến chống thực dân Pháp; chiến khu Hoà Mỹ trong kháng chiến chống thực dân Pháp; một số hình ảnh trên các lĩnh vực của xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền ngày nay.

Gần 80 hình ảnh và 50 hiện vật, tư liệu quý gắn liền với quê hương Phong Điền và Thừa Thiên Huế trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1946-1954) góp phần làm rõ hơn những đóng góp của các căn cứ địa cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta; đồng thời ôn lại những năm tháng hào hùng, những chiến công oanh liệt của Nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế tại vùng chiến khu Hoà Mỹ, huyện Phong Điền nói riêng. Trưng bày chuyên đề “Chiến khu Hòa Mỹ – Căn cứ địa cách mạng của Thừa Thiên Huế” sẽ diễn ra đến hết ngày 25/3.

Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”. Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tiếng gọi của non sông, đất nước, là lời hịch cứu quốc, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, cả nước đứng lên với ý chí “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Tỉnh uỷ Thừa Thiên đã chọn Hòa Mỹ thuộc xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền làm chiến khu cách mạng của tỉnh, trong buổi đầu kháng chiến chống thực dân Pháp.

Từ khi được thành lập, chiến khu Hoà Mỹ đã đóng một vai trò quan trọng, góp phần làm nên những chiến thắng vang dội của quân và dân Thừa thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống quân Pháp xâm lược giai đoạn năm 1946-1954.

Bên cạnh trưng bày chuyên đề, Ban tổ chức cũng đã tổ chức Hội thi “Theo dòng Lịch sử” cho các em học sinh, đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn…

Chuỗi hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975-26/3/2022) và 75 năm Ngày Thành lập chiến khu Hoà Mỹ (1947-2022).

Tin, ảnh: Quang Minh

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Điều ước cuối cùng

Cụ Túc đã có một giấc mơ kỳ lạ về một ông lão đến nhà …