Triển lãm 130 tư liệu Hán

Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế đã số hóa hàng trăm ngàn tư liệu Hán – Nôm quý để bảo tồn và phát huy giá trị. Công tác này đã được triển khai tại nhiều làng xã, họ tộc và phủ đệ, đóng góp vào nghiên cứu về văn hóa, lịch sử và kinh tế của vùng đất Thuận Hóa. Thư viện cũng đã in và phục chế hàng trăm sắc phong và bản bằng cấp để trưng bày và nghiên cứu. Để phát huy tài liệu này, Thư viện cần tăng cường hợp tác và phối hợp với các cơ quan và địa phương, cũng như tăng cường công tác phân loại và xuất bản ấn phẩm liên quan.


Tư liệu Hán – Nôm quý được số hóa và trưng bày

Những tư liệu Hán – Nôm quý được số hóa và trưng bày để giới thiệu đến mọi người. Các tư liệu này là một phần trong hàng trăm ngàn tư liệu Hán – Nôm quý còn tồn tại trong các làng xã và gia đình. Đây là những tư liệu mà Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế đã sưu tầm, số hóa và xử lý để khai thác và tận dụng giá trị của chúng.

Trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến nay, Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế đã thực hiện số hóa gần 418.000 trang tư liệu, tương đương với hơn 5.200 đầu tài liệu. Công việc này đã được triển khai tại 187 làng, 923 họ tộc và 18 phủ đệ, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di sản Hán – Nôm. Đây là nguồn tài liệu quý giá cho các nghiên cứu về văn hóa, lịch sử, kinh tế, chính trị của vùng đất Thuận Hóa và cả nước.

Bên cạnh việc số hóa, thư viện cũng đã in và phục chế hàng trăm sắc phong, bản bằng cấp để phục vụ cho công tác trưng bày, triển lãm và nghiên cứu của bạn đọc.

Đẩy mạnh việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản Hán – Nôm

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, cho biết rằng để tiếp tục phát huy hiệu quả của nguồn tài liệu này, Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế cần tăng cường sự hợp tác và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Đồng thời, cần tăng cường công tác phân loại, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm liên quan đến di sản Hán – Nôm ở Thừa Thiên Huế.

Ngoài ra, cần tạo ra một thư mục giới thiệu trên website, quảng bá di sản Hán – Nôm và kết nối với các đơn vị, tổ chức liên quan để đẩy mạnh công tác nghiên cứu, giới thiệu và quảng bá về di sản độc đáo này.

N. MINH

Hỏi đáp về nội dung bài này

Tư liệu Hán – Nôm được số hóa được trưng bày như thế nào?

Tư liệu Hán – Nôm sau khi được số hóa được trưng bày đến người xem thông qua các trang web, triển lãm, và các hoạt động khác của Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế.

Số lượng tư liệu Hán – Nôm đã được số hóa và xử lý là bao nhiêu?

Từ năm 2009 đến nay, Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế đã thực hiện gần 418.000 trang tư liệu Hán – Nôm tương đương với hơn 5.200 đầu tài liệu.

Tư liệu Hán – Nôm có giá trị như thế nào trong việc nghiên cứu văn hóa, lịch sử, kinh tế, chính trị?

Tư liệu Hán – Nôm là nguồn tài liệu quý giá cho việc nghiên cứu về văn hóa, lịch sử, kinh tế, chính trị của vùng đất Thuận Hóa và cả nước nói chung.

Thư viện đã thực hiện những công việc gì khác liên quan đến tư liệu Hán – Nôm?

Thư viện đã tiến hành in và phục chế hàng trăm sắc phong, bản bằng cấp để phục vụ công tác trưng bày, triển lãm và nghiên cứu.

Thư viện cần làm gì để phát huy hiệu quả nguồn tài liệu Hán – Nôm này?

Thư viện cần tăng cường sự hợp tác và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra. Đồng thời, cần tăng cường công tác phân loại, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm liên quan đến di sản Hán – Nôm ở Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, cần lập thư mục giới thiệu trên website và quảng bá di sản Hán – Nôm để đẩy mạnh công tác nghiên cứu, giới thiệu và quảng bá về di sản độc đáo này.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Gia đình cố Giáo sư Nguyễn Lân tặng Huế hơn 200 đầu sách

Lãnh đạo TP. Huế tiếp nhận sách từ gia đình cố Giáo sư Nguyễn Lân, …