Triển khai tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Đại diện xã Phú Diên nêu ý kiến tại hội nghị

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều quy định về quyền và trách nhiệm của Nhà nước, công dân đối với đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; chế độ sử dụng các loại đất; giám sát, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai…

Ông Nguyễn Văn Chính nhấn mạnh việc đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là nhiệm vụ quan trọng. Để triển khai đạt hiệu quả, các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo các hội, đoàn thể ở cơ sở tổ chức hội nghị để Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo; các phòng, ban trực thuộc, các xã, thị trấn tổ chức họp, tham gia đóng góp ý kiến gửi về UBND huyện, để tổng hợp gửi UBND tỉnh.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến để mọi người dân trên địa bàn huyện hiểu và tham gia đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân, tạo sự đồng thuận và thể hiện nguyện vọng của Nhân dân, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân và trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân, UBND, Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện đối với việc sửa đổi Luật Đất đai

Tin, ảnh:QUỲNH ANH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …