Triển khai nghị quyết bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,1%

Nông dân thị trấn Sịa xuống đồng trồng mới rau vụ Xuân

Đảng bộ thị trấn Sịa hiện có 369 đảng viên, sinh hoạt tại 20 chi bộ trực thuộc, trong đó có 10 chi bộ tổ dân phố, 5 chi bộ trường học…

Trên cơ sở các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, của Huyện ủy, Đảng ủy thị trấn đã ban hành 13 nghị quyết chuyên đề triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, toàn diện trên mọi lĩnh vực. Đồng thời, vận dụng sáng tạo để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, gắn với xây dựng đô thị văn minh, đạt được nhiều kết quả tốt.

Nổi bật là công tác giảm nghèo được thực hiện nhiều giải pháp bền vững. Cuối năm 2022, Sịa còn 63/2.995 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 2,1%, hộ cận nghèo 78/2.995 chiếm tỉ lệ 2,6%. Phấn đấu năm 2023 tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 0,5 – 1%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,5 – 0,7%, đến năm 2025 tỉ lệ hộ nghèo còn dưới 1,5%, tỉ lệ hộ cận nghèo còn dưới 1,5 theo kế hoạch đã đề ra.

Trong năm 2022, đã đầu tư 128 tỷ đồng để chỉnh trang và phát triển đô thị Sịa. Nhiều phong trào xây dựng các tuyến đường điểm “Sáng – xanh – sạch – đẹp và an toàn”, công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng thiết chế văn hóa phục vụ đời sống nhân dân được quan tâm.

Lĩnh vực nông nghiệp đã chỉ đạo tập trung phát triển cây trồng, vật nuôi có lợi thế, từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đáp ứng yêu cầu thị trường; nâng cao năng suất, hiệu quả, chất lượng, giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp.

Đại diện các tổ dân phố phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Đảng ủy luôn xác định di sản văn hóa là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân cư, là cốt lõi của bản sắc dân tộc. Do vậy đã thường xuyên chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân phát huy những giá trị văn hóa – lịch sử của các di tích và giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đồng thời từng bước gắn kết chặt chẽ việc phát huy giá trị di tích với hoạt động du lịch. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hóa….

Bên cạnh những thuận lợi, thị trấn Sịa còn một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Đó là, công tác tạo nguồn phát triển Đảng viên mới gặp nhiều khó khăn, nhất là ở các chi bộ tổ dân phố. Việc tìm nguồn để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ trong hệ thống chính trị ở tổ dân phố khó khăn. Cán bộ Văn phòng Đảng ủy là người hoạt động không chuyên trách, khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ liên quan đến công tác Đảng tại cơ sở rất nặng nề. Đề nghị tỉnh quan tâm có chế độ chính sách phù hợp để cán bộ Văn phòng Đảng ủy các xã, thị trấn yên tâm công tác nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ được giao…

Đổi mới cách làm, cách triển khai nghị quyết

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của thị trấn về công tác xây dựng Đảng, công tác giảm nghèo, xây dựng văn minh đô thị.

Đồng thời lưu ý, mặc dầu có những thành quả nhất định, song Sịa vẫn nằm ở vùng thấp trũng, vẫn phát triển nông nghiệp làm chính. Do vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương và hệ thống chính trị của thị trấn Sịa phải chủ động, linh hoạt hơn nữa trong công tác lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện; đổi mới cách làm, cách triển khai nghị quyết của Đảng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Tập trung mọi nỗ lực để vượt lên chính mình, đạt thành tích cao hơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng trở thành vấn đề then chốt; củng cố, nâng cao vị thế của Đảng là vấn đề sống còn trong giai đoạn hiện nay.

Thế nên, mỗi một đảng viên luôn phải tiên phong gương mẫu, đi đầu; mỗi một bí thư, tổ trưởng, cán bộ đoàn thể luôn phải ý thức, kiên trì, tự giác, gần dân, sát dân, hiểu dân để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Trong công tác xây dựng Đảng, bên cạnh phát huy tính gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, Đảng ủy cần bám sát Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng đảng viên.

Đề nghị cần đổi mới tư duy, đi đầu trong công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, giải quyết công việc trên môi trường mạng, quản lý và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu đảng viên. Thực hiện tốt phương châm 4 không 1 có, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, khoa học.

Đánh giá cao vai trò của Sịa trong tiến trình phát triển huyện Quảng Điền và của tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, cấp ủy cần năng động, sáng tạo trong công tác kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác dân vận; có kế hoạch triển khai đánh gia năng lực chất lượng đội ngũ bí thư, tổ trưởng dân phố, chú trọng công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới; thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.

Đồng thời, tiếp tục duy trì, triển khai nhân rộng các phong trào thi đua, trong đó có phong trào Chủ nhật Xanh, nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần. Làm thế nào để môi trường sống được tốt hơn, đời sống người dân được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần.

Bài, ảnh:THÁI BÌNH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …