Triển khai đồng bộ mạng lưới “Dân vận khéo”

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” của Ban Dân vận Trung ương cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác dân vận của Đảng

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy cho thấy, công tác dân vận đã góp phần quan trọng, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong khôi phục, phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội; củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Ban Dân vận cấp ủy các cấp đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc, bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở; tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác dân vận.

Mặt trận, hội, đoàn thể các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp vận động quần chúng, triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động đi vào chiều sâu, với nhiều mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt kết quả cao; Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp hoạt động ngày càng hiệu quả, nền nếp…

Bên cạnh đánh giá kết quả việc thực hiện QCDC ở cơ sở, Ban Dân vận cấp ủy các cấp trong tỉnh đã thảo luận, đề xuất ý kiến, đưa ra các giải pháp để tập trung tháo gỡ khó khăn; đồng thời, đề ra 9 phương hướng trong năm 2023.

Đó là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở; cải cách thủ tục hành chính tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; kịp thời nắm bắt, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trong một lần gặp gỡ, trò chuyện với đội ngũ trưởng tộc, trưởng các dòng họ ở Phong Điền

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ biểu dương, ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác dân vận năm qua. Để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác dân vận trong tình hình mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cần nâng cao nhận thức, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền về vị trí, vai trò của công tác dân vận; mỗi một cán bộ làm công tác dân vận cũng phải có ý thức học hỏi, tự hào về nghề dân vận; kiện toàn tổ chức bộ máy để có hệ thống làm công tác dân vận ở cơ sở đồng bộ, chuyên nghiệp.

Các phong trào dân vận đi vào chiều sâu, lâu dài, dân vận cấp ủy các cấp và chính quyền địa phương phải có sự phối hợp chặt chẽ; triển khai đồng bộ mạng lưới “Dân vận khéo” ở cơ sở; cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”; nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo; góp phần tạo sự đồng thuận, nhất trí, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Tin, ảnh: ANH PHONG

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …