Triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023

Kế hoạch nhằm truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Theo đó, thành phố đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về BĐG; chỉ đạo thúc đẩy BĐG ở những địa phương có bất BĐG hoặc có nguy cơ cao bất BĐG; cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Ngoài ra, thành phố cũng tổ chức Tháng hành động vì BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 từ ngày 15/11 đến 15/12 (Tháng hành động); tăng cường hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, đồng thời tăng cường công tác phối hợp liên ngành nhằm thực hiện tốt công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Theo lãnh đạo UBND TP. Huế, mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các hội, đoàn thể trong thực hiện công tác BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác BĐG và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tin, ảnh:THANH HƯƠNG

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …