TP. Huế tổ chức lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cán bộ và nhân dân xã Thuỷ Bằng tham gia hội nghị góp ý

Theo đó, các đơn vị đã tiến hành tổ chức hội nghị phản biện – lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); một số nội dung trọng tâm đã được thông qua tại hội nghị, trong đó tập trung xin ý kiến về 9 nội dung trọng tâm, đó là về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai…

Hội nghị lấy ý kiến được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm, nội dung trọng tâm, trọng điểm, tạo tính thống nhất cao đối với các tầng lớp Nhân dân trong việc tham gia góp ý; từ đó phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân trong góp ý vào Dự thảo Luật, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tin, ảnh:KHÁNH THƯ

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …