TP. Huế khảo sát, điều chỉnh hồ sơ di tích

Lăng mộ Nguyễn Khoa Đăng – Nguyễn Khoa Chiêm ở phường An Tây là 1 trong 6 di tích sẽ được TP. Huế điều chỉnh hồ sơ

Theo đó, đợt này có 6 di tích cấp Quốc gia và cấp tỉnh thuộc các phường, xã trên địa bàn thành phố dự kiến điều chỉnh hồ sơ bao gồm: địa điểm Trường Thanh niên tiền tuyến, nhà thờ và lăng mộ Nguyễn Khoa Đăng – Nguyễn Khoa Chiêm, khu mộ và nhà thờ ông tổ nghề Kim Hoàn, nhà thờ cổ nhạc, nghĩa địa và chùa Ba Đồn, trụ sở Tổng hội sinh viên Huế. Tại các điểm khảo sát, các bên liên quan đã thống nhất phương án điều chỉnh một số nội dung hồ sơ di tích như: khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích, diện tích đất đai thuộc di tích, điều chỉnh lý lịch trên cơ sở hiện trạng, bổ sung vào hồ sơ các hiện vật, hình ảnh chưa có trong hồ sơ cũ, định vị tọa độ và đo vẽ.

Đến nay, có 16 di tích trên địa bàn thành phố được khảo sát, tiến hành lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả các tiêu chí trong hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn.

Tin, ảnh:THANH HƯƠNG

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Nghiên cứu và giáo dục di sản tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, thành viên ICOM, mang đến trải nghiệm giáo …