Tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Thu hoạch lúa tại cánh đồng của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thạnh Hưng ở xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.Ảnh tư liệu: Vũ Sinh/TTXVN

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 10 – KH/TW ngày 28/3/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành Kế hoạch tổ chức xin ý kiến cán bộ, hội viên nông dân đối với dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Kế hoạch nêu rõ: Việc tổ chức xin ý kiến cán bộ, hội viên nông dân đối với dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) là một nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp, cần được ưu tiên chỉ đạo thực hiện trong thời gian từ ngày 15/2/2023 đến hết ngày 15/6/2023.

Đối tượng lấy ý kiến: Cán bộ Hội Nông dân các cấp từ Trung ương đến cơ sở; hội viên nông dân; Hợp tác xã do Hội Nông dân tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập.

Nội dung xin ý kiến cán bộ, hội viên nông dân về dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) bao gồm toàn bộ dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi); trọng tâm là những vấn đề nhằm loại bỏ các quy định gây trở ngại khi gia nhập thị trường, phát triển thành viên; bảo đảm và phát huy đặc trưng, nguyên tắc cơ bản của Hợp tác xã. Trong đó, một số nội dung trọng tâm cần tập trung xin ý kiến gồm:

Mở rộng đối tượng, phạm vi điều chỉnh: Thể chế hóa Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) mở rộng phạm vi điều chỉnh.

Bổ sung đối tượng tổ hợp tác nhằm đa dạng hoá các loại hình tổ chức kinh tế hợp tác phát triển từ thấp đến cao, từ mô hình đơn giản tổ hợp tác đến hợp tác xã, tạo điều kiện và định hướng cho tổ chức kinh tế hợp tác liên kết; hợp tác sản xuất kinh doanh, phát triển quy mô, hình thành chuỗi giá trị; tạo ra một hệ sinh thái các tổ chức kinh tế hợp tác mạnh.

Tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho các tổ chức kinh tế hợp tác gia nhập, rút khỏi thị trường; không hạn chế (theo tỷ lệ bắt buộc) đối với các tổ chức kinh tế hợp tác hoạt động kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận bên ngoài thị trường; đổi mới mô hình quản trị; quy định chi tiết về kiểm toán tổ chức kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân; quy định chi tiết các nhóm chính sách phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác.

Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và tổ chức hội nghị.

Dự kiến thời gian tổ chức hội nghị 1 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 20/3/2023 đến ngày 30/3/2023.

Hội Nông dân các tỉnh, thành tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, hội viên nông dân gửi văn bản và file số trước ngày 30/3/2023 (qua Ban Kinh tế Trung ương Hội và theo địa chỉ: [email protected]) để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung.

Theo TTXVN

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …