Tìm lối đi riêng cho du lịch phố cổ

Nghiên cứu về phố cổ Gia Hội – Chợ Dinh và khai thác du lịch phố cổ Bao Vinh ở Huế. Đề xuất bảo tồn, phát huy giá trị di sản và kết nối với cộng đồng, học hỏi từ phố cổ Hội An để phát triển du lịch một cách hiệu quả.


Phát triển du lịch phố cổ Huế

Phố cổ Gia Hội – Chợ Dinh, với nghiên cứu của nhóm Trần Văn Dũng, Đỗ Minh Điền, Lê Nguyên Phú, được nhận thấy là khu vực đô hội quy tụ nhiều dinh phủ của nhà Nguyễn. Tuy nhiên, qua thời gian và nguyên nhân khác nhau đã ảnh hưởng đến việc quy hoạch, tu bổ, bảo tồn.

Việc bảo tồn và phát huy giá trị phố cổ Huế là điều cấp thiết, tránh nguy cơ biến dạng và phá hủy trong tương lai. Ngoài chính sách bảo tồn, cần đẩy mạnh quảng bá du lịch để giới thiệu nét đặc sắc của khu phố đến du khách trong và ngoài nước.

Đồng thời, việc phát triển du lịch phải gắn liền với cộng đồng, vì du lịch di sản không thể tách rời với cộng đồng đang sống trong khu vực di sản. Gia Hội – Chợ Dinh có lợi thế với nhiều lễ hội văn hóa, ngành nghề thủ công nổi tiếng, tạo điều kiện phát triển du lịch trải nghiệm.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Đầu tư du lịch ở xã biển

Với việc đầu tư hạ tầng xuống biển, Quảng Công (Quảng Điền) đang phát triển …