“Tìm đường” để áo dài trở thành di sản văn hóa phi vật thể

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, chia sẻ về sự thành công của Tuần lễ áo dài cộng đồng Huế và Đề án “Huế – Kinh đô Áo dài”. Tuần lễ 2024 sẽ tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc, hướng tới bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của áo dài truyền thống.


Ông Phan Thanh Hải, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã chia sẻ với Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Tuần lễ áo dài cộng đồng. Sau nhiều năm triển khai, Tuần lễ áo dài cộng đồng đã đạt được nhiều thành công, lan tỏa tình yêu đối với trang phục truyền thống của dân tộc. Đề án “Huế – Kinh đô Áo dài” đã được phê duyệt và triển khai, góp phần quảng bá văn hóa và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và cả nước.

Áo dài ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống và văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trang phục truyền thống vẫn còn nhiều thách thức. Nhiều hoạt động sáng tạo và nghiên cứu về áo dài đã được tổ chức, nhưng cần có sự chấp nhận và công nhận chính thức từ cấp chính phủ để tạo ra các quy định rõ ràng và bảo vệ giá trị văn hóa của áo dài.

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Tuần lễ áo dài cộng đồng Huế năm 2024 với nhiều hoạt động đặc sắc nhằm khai thác thế mạnh và giá trị văn hóa của áo dài Huế, góp phần kích cầu du lịch. Nỗ lực của các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong việc lan tỏa và bảo tồn áo dài truyền thống Việt Nam đang dần được nhìn nhận và ủng hộ, hướng tới mục tiêu ghi danh áo dài truyền thống là Di sản Văn hóa phi vật thể của Quốc gia.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Lễ Thanh minh tại ngôi làng hơn 500 năm tuổi

Làng Phù Bài tổ chức lễ Thanh minh đặc biệt mỗi 5 năm, gìn giữ …