Tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện công trình “Làng Văn vật Thừa Thiên Huế”

Hội Văn nghệ Dân gian Thừa Thiên Huế tổ chức tổng kết hoạt động năm 2023, kết nạp 7 hội viên mới và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Hội đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học về văn hóa dân gian và tham gia các Trại sáng tác văn học nghệ thuật.


Hội Văn nghệ Dân gian (VNDG) Thừa Thiên Huế đã tổ chức buổi tổng kết hoạt động năm 2023. Trong năm vừa qua, Hội đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học về văn hóa dân gian, như Hội thảo khoa học “Lễ hội ở Thừa Thiên Huế: Nhận diện giá trị và hướng bảo vệ”, Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị văn hóa dân gian vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai trong phát triển du lịch”, và tọa đàm “Văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế: Giá trị, thách thức và định hướng bảo tồn, phát huy”.

Ngoài ra, các hội viên của Hội VNDG Thừa Thiên Huế cũng đã tham gia các Trại sáng tác văn học nghệ thuật (VHNT) do Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh tổ chức. Đặc biệt, Hội đã biên soạn công trình “Nghiên cứu Dân gian Thừa Thiên Huế năm 2023” và trao tặng sách cho Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong năm 2024, Hội VNDG Thừa Thiên Huế sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Đó là nghiên cứu và triển khai công trình “Làng Văn vật Thừa Thiên Huế”, tổ chức trại sáng tác VNDG năm 2024 tại phố cổ Bao Vinh, tham gia xét tặng các giải thưởng, tặng thưởng hàng năm của Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh và Hội VNDG Việt Nam. Hơn nữa, Hội cũng sẽ vận động các hội viên tham gia các trại sáng tác, hoàn thành các bản thảo, công trình để đăng ký hỗ trợ sáng tạo hàng năm của Hội VNDG Việt Nam.

Trong buổi tổng kết này, Hội VNDG Thừa Thiên Huế đã kết nạp 7 hội viên mới, bao gồm TS. Nguyễn Thị Hoài Phúc, ThS. Phạm Minh Hải, ThS. Nguyễn Khoa Diệu Hà, ThS. Dương Thị Ngọc Linh, ThS. Phạm Thị Liễu, nhà nghiên cứu Lê Văn Viện và nhà nghiên cứu Võ Thanh Bắc.

Nguồn: Báo Thừa Thiên Huế Online.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Lễ hội điện Huệ Nam năm nay sẽ có đoàn rước bộ

Lễ hội điện Huệ Nam sẽ diễn ra vào ngày 10 – 11/4, thu hút …