Tiếp tục đầu tư phòng đọc sách cho các xã, phường, thị trấn

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị để đánh giá kết quả Đề án triển khai trong 15 năm qua. Ông lưu ý về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án, cần tiếp tục đổi mới công tác lựa chọn đề tài và tăng cường công tác tuyên truyền. Các đại biểu đã đề xuất nhiều nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục triển khai Đề án một cách hiệu quả.


Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, đã chủ trì Hội nghị để ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong việc triển khai Đề án 15 năm qua. Ông đã đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của Đề án, cũng như tăng cường nắm bắt nhu cầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong bài phát biểu của mình, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý về việc đổi mới công tác lựa chọn đề tài và biên soạn nội dung sách để phù hợp với tình hình thực tiễn. Ông cũng đề nghị bố trí nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng phòng đọc sách và trang thiết bị phục vụ cho việc quản lý, bảo quản và sử dụng sách. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh về việc tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện tốt việc tiếp nhận, quản lý, nghiên cứu và học tập các sách của Đề án.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền thực hiện Đề án cần được đẩy mạnh, trong đó chú trọng phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình tốt trong việc bảo quản và sử dụng sách. Cũng cần tăng cường số hóa, xuất bản và phát hành sách điện tử trên mạng internet để tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác, tra cứu và tìm hiểu sách.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã yêu cầu Hội đồng chỉ đạo và Ban Tổ chức Đề án tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc. Ông cũng đề nghị hoàn thiện báo cáo và đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đảng về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Đề án trong giai đoạn tiếp theo, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cấp cơ sở trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật – Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm cho biết rằng các hoạt động và sản phẩm của Đề án đã góp phần quan trọng vào việc cung cấp vũ khí tư tưởng sắc bén đến tận cấp cơ sở trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, Đề án cũng đã tăng cường năng lực và sức chiến đấu của hệ thống chính trị và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Các sản phẩm sách của Đề án đã đóng góp đáng kể trong việc bồi dưỡng đạo đức, nhân cách mới và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc. Đồng thời, sách cũng phổ biến thông tin và tri thức hữu ích về các lĩnh vực kinh tế, sản xuất, kinh doanh, làm phong phú thêm đời sống văn hóa – xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất rằng Đề án đã thực sự phát huy hiệu quả và góp phần nâng cao kiến thức, trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở. Đề án đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ từ các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, cũng như đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đề án đã trở thành một trong những Đề án có ý nghĩa thiết thực đối với việc đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cấp xã, phường, thị trấn.

Mặc dù nguồn kinh phí dành cho việc mua sách ở các xã, phường, thị trấn vẫn còn khó khăn, đặc biệt là ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng dân tộc thiểu

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

“Ánh sáng kinh đô” và cổ phục việt

Chương trình “Ánh sáng kinh đô” tại Huế đã thu hút hơn 100 nhiếp ảnh …