Tiếp thu tinh hoa để xây dựng văn minh đô thị

Các địa phương tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai xây dựng và công nhận 1.070 làng văn hóa, đạt tiêu chuẩn văn hóa. Các làng này đã chọn lọc các yếu tố tích cực trong hương ước, tục làng để xây dựng bản quy ước cụ thể về sinh hoạt cộng đồng. Đời sống tinh thần của người dân cũng được chú trọng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức định kỳ. Các tập tục lạc hậu đã được xóa bỏ và việc cưới, tang, lễ hội được tổ chức theo nếp sống mới. Cùng với đó, đã có 5 tiêu chuẩn công nhận làng văn hóa. Tuy vậy, cần đổi mới phương pháp, cách thức để triển khai phù hợp với tình hình phát triển phong trào. Một số ngôi làng tiêu biểu như làng Tây Thành, làng Mỹ Lợi, làng Phù Bài, làng Quảng Mai, làng Ư Rang và làng Ra Rang đã được công nhận.


Xây dựng làng văn hóa đã trở thành một xu hướng phát triển trong các địa phương ở Việt Nam. Từ năm 1997, làng văn hóa Tây Thành, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền đã khởi đầu cho việc xây dựng những làng văn hóa. Hiện nay, trên toàn tỉnh có 1.070 khu dân cư đã được công nhận đạt chuẩn văn hóa, trong tổng số 1.101 khu dân cư. Điều này là một tín hiệu vui mừng, cho thấy việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân gian, văn hóa làng, các lễ hội truyền thống có vai trò quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Trong quá trình xây dựng làng văn hóa, các địa phương đã chọn lọc những yếu tố tích cực trong hương ước và tục làng để xây dựng một bản quy ước cụ thể về các mặt sinh hoạt đời sống cộng đồng. Các lĩnh vực từ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe, phát triển giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đến duy trì, phát triển thuần phong mỹ tục, ứng xử trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, bài trừ các tệ nạn xã hội đều được quan tâm và thực hiện.

Thay đổi đầu tiên là trong sinh hoạt giao tiếp hàng ngày, không còn những lời lẽ thô tục, nói năng tùy tiện, to tiếng với nhau. Hoạt động sản xuất, sinh hoạt hàng ngày cũng được quan tâm và thực hiện đúng nền nếp, ngăn nắp, khoa học hơn. Đường làng, ngõ xóm cũng được cải tạo, bê tông, rải nhựa, có cổng chào đầu làng, có pa nô bố trí những nơi công cộng để nêu cao khẩu hiệu quyết tâm xây dựng làng văn hóa, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, giữ gìn bảo vệ môi trường.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao, người dân trong mỗi làng văn hóa đều chấp hành và thực hiện nghiêm túc quy ước xây dựng làng văn hóa. Đời sống tinh thần được chú trọng và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức định kỳ. Vai trò của các bậc cao niên – trưởng lão, già làng – trưởng bản cũng được nêu cao, gương mẫu của họ được truyền đạt cho thế hệ trẻ. Nhiều tập tục, hủ tục lạc hậu cũng được loại bỏ. Việc tổ chức cưới, tang và lễ hội cũng được thực hiện theo nếp sống văn minh.

Ngoài ra, cũng có những ngôi làng văn hóa tiêu biểu như làng Tây Thành, làng Mỹ Lợi, làng Phù Bài, làng Quảng Mai, làng Ư Rang và làng Ra Rang, làng Phú Ốc, làng Thế Chí Tây, làng Trạch Phổ, làng Đốc Sơ, làng Xuân Hòa. Các làng này đã khởi đầu và được công nhận đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Tuy nhiên, việc xây dựng làng văn hóa còn tồn tại một số hạn chế và cần đổi mới phương pháp, cách thức để phù hợp với tình hình phát triển phong trào. Các địa phương, các ngành liên quan cần đưa ra những giải pháp thiết thực hơn để xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Lễ hội điện Huệ Nam năm nay sẽ có đoàn rước bộ

Lễ hội điện Huệ Nam sẽ diễn ra vào ngày 10 – 11/4, thu hút …