Thông qua nghị quyết Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Bình Thành

Đại biểu tại kỳ họp nghe trình bày về quy hoạch cụm công nghiệp Bình Thành

Mục đích của việc thông qua quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Bình Thành nhằm hoàn thiện thủ tục để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp đến đầu tư, góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung xem xét thảo luận để quyết nghị nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Bình Thành. HĐND thị xã xem xét, thảo luận và đã biểu quyết thông qua nghị quyết về Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) cụm công nghiệp Bình Thành để hoàn chỉnh thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phát biểu bế mạc kỳ họp chuyên đề, Chủ tịch HĐND thị xã Hà Văn Tuấn đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đã được HĐND thị xã quyết nghị.

Tin, ảnh:LIÊN MINH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …