Thông báo về việc Tổ chức lựa chọn đơn vị Cung cấp chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên cây cảnh trên địa bàn thị xã Hương Thủy năm 2023

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Thực hiện nhiệm vụ UBND thị xã Hương Thủy giao về tổ chức lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên cây cảnh trên địa bàn thị xã Hương Thủy năm 2023 trên địa bàn thị xã Hương Thủy.

Phòng Quản lý Đô thị thị xã Hương Thủy thông báo Tổ chức lựa chọn đơn vị Cung cấp chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên cây cảnh trên địa bàn thị xã Hương Thủy năm 2023 với nội dung như sau:

1. Nội dung, khối lượng cung ứng dịch vụ

1.1. Nội dung, khối lượng công việc dự kiến

– Chăm sóc, duy trì cây cảnh tạo hình: 130 cây (Tường Vi; Bàng Đài Loan; Chuông vàng; Cọ Mỹ; Hoàng Nam; Vạn Phúc; Cọ)

– Duy trì thảm hoa kiểng: 811m2 (Bạch Ngọc Anh, Bạch Trinh, Dâm Bụt; Ngũ sắt; Dừa Cạn; Chuối Mõ két).

– Duy trì thảm cỏ 3 lá: 1.415m2.

– Duy trì thảm hoa kiểng: 225m2 (Hoa Nhài; Dâm Bụt; Cỏ Đậu).

1.2. Thời gian triển khai và thời gian hoàn thành

– Thời gian triển khai: Ngày 01/3/2023.

– Thời gian hoàn thành: Ngày 31/12/2023.

1.3. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ: Đảm bảo theo quy trình, quy định hiện hành.

2. Yêu cầu năng lực của đơn vị đăng ký tham gia cung ứng dịch vụ:

2.1. Đáp ứng yêu cầu tại Điểm a, khoản 2, Điều 12 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ: “Nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác đã có đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công được đặt hàng; có đủ năng lực về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, trình độ kỹ thuật, công nghệ sản xuất, trình độ quản lý và đội ngũ người lao động đáp ứng được các yêu cầu đặt hàng. Ngoài ra, đối với nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác được đặt hàng trong lĩnh vực thuộc diện Nhà nước cấp phép hoạt động phải đáp ứng thêm điều kiện phải là nhà cung cấp dịch vụ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật chuyên ngành”.

2.2 Xuất hóa đơn điện tử cho các các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã được bên B tổ chức thu gom rác, đồng thời báo cáo cơ quan thuế theo quy định.

3. Thời gian nhận đăng ký tham gia cung ứng dịch vụ:

Trước ngày 25/02/2023.

4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Phòng Quản lý Đô thị thị xã Hương Thủy – Địa chỉ: 749, Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …