Thí điểm thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm ASM

Thừa Thiên Huế đang thí điểm triển khai phần mềm quản lý thông báo lưu trú ASM tại cơ sở kinh doanh lưu trú và cơ sở khám chữa bệnh. Mục tiêu của dự án này là giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, du lịch và y tế. Theo kế hoạch, trong giai đoạn thí điểm sẽ triển khai tại 15 cơ sở kinh doanh lưu trú và 3 cơ sở khám chữa bệnh trong vòng một tháng. Sau khi đánh giá thành công các kết quả từ thí điểm, Ban chỉ đạo có kế hoạch nhân rộng phương thức này vào cuối tháng 7/2023. Đây được xem là một bước tiến mới trong việc áp dụng công nghệ để hỗ trợ cho ngành du lịch và y tế của tỉnh Thừa Thiên Huế.


Thừa Thiên Huế triển khai thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại các cơ sở kinh doanh và khám chữa bệnh. Theo thông tin từ Sở Du Lịch, Thừa Thiên Huế đã thí điểm áp dụng phần mềm ASM để quản lý thông tin lưu trú tại các cơ sở này. Kế hoạch số 80/KH-BCĐ được UBND tỉnh ban hành với mục đích hiệu quả hóa việc quản lý thông tin của du khách, nâng cao an ninh, trật tự, y tế và thực hiện thành công Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Tất cả các cơ sở kinh doanh như khách sạn, nhà nghỉ hay homestay và các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh đều triển khai phần mềm ASM trong giai đoạn thí điểm này. Trong vòng 1 tháng (từ ngày 1/6/2023 đến hết ngày 30/6/2023), chỉ có 15 cơ sở kinh doanh lưu trú và 3 điểm khám chữa bệnh được chọn để triển khai phần mềm ASM sau khi Ban Chỉ Đạo Đề Án 06 xây dựng kế hoạch cho việc này. Sau khi đánh giá và kết thúc giai đoạn thí điểm, Ban Chỉ Đạo sẽ tiếp tục nhân rộng việc triển khai phần mềm ASM cho toàn bộ các cơ sở kinh doanh lưu trú và khám chữa bệnh ở Thừa Thiên Huế trong tháng 7/2023.

Hỏi đáp về nội dung bài này

1. Thành phố Thừa Thiên Huế đang thí điểm thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại những địa điểm nào?

Thành phố Thừa Thiên Huế đang thí điểm thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại cơ sở kinh doanh lưu trú và cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu của việc triển khai thông báo lưu trú qua phần mềm ASM là gì?

Mục tiêu của việc triển khai thông báo lưu trú qua phần mềm ASM là để quản lý được các cơ sở kinh doanh lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ, homestay…) và các cơ sở khám chữa bệnh hiệu quả hơn, nâng cao an ninh, trật tự, du lịch và y tế trong thành phố Thừa Thiên Huế.

3. Bao nhiêu cơ sở kinh doanh lưu trú và các cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai thông tin qua hệ thống ASM trong giai đoạn thí điểm này?

Trong giai đoạn thí điểm này, 15 cơ sở kinh doanh lưu trú và 3 cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai thông tin qua hệ thống ASM.

4. Thời gian triển khai thông báo lưu trú qua phần mềm ASM là bao lâu?

Thời gian triển khai thông báo lưu trú qua phần mềm ASM trong giai đoạn thí điểm này là trong vòng 1 tháng (từ ngày 1/6/2023 đến hết ngày 30/6/2023).

5. Sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm, Ban chỉ đạo sẽ tổ chức nhân rộng việc triển khai thông báo lưu trú qua phần mềm ASM ra sao?

Sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm, Ban chỉ đạo sẽ tiến hành đánh giá hiệu quả của việc triển khai và tổ chức nhân rộng toàn diện ra các cơ sở kinh doanh lưu trú và các cơ sở khám chữa bệnh trong thành phố Thừa Thiên Huế vào khoảng tháng 7 năm 2023.

Nội dung được tham khảo từ trang web: baothuathienhue.vn

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Trao trả số tiền bị nâng giá cho du khách khi đi xích lô

Hai du khách quốc tịch Úc đã nhận lại số tiền 400.000 đồng từ Sở …