Thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh

Người dân tham gia thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công TP. Huế

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương là Trưởng BCĐ CCHC, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình là Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ; Giám đốc Sở Nội vụ là Phó Trưởng BCĐ. Thành viên BCĐ gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Cơ quan Thường trực BCĐ về CCHC là Sở Nội vụ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BCĐ CCHC tỉnh là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Chủ tịch UBND tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo, kiểm tra các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác cải CCHC theo chương trình, kế hoạch CCHC của Trung ương và của tỉnh; nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác CCHC của tỉnh…

Tin, ảnh: HẢI THUẬN

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …