Tập trung các giải pháp giảm nghèo bền vững, tạo việc làm cho 17.000 lao động

Tặng giấy khen ghi nhận đóng góp cho các cá nhân xuất sắc

Năm 2022, công tác lao động, người có công và xã hội của tỉnh đã được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.

Nổi bật là 2 chương trình trọng điểm: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 và Chương trình về nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Có 3/3 chỉ tiêu của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao cho ngành đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68,25%, vượt 0,25% so với kế hoạch năm 2022. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,13%. Giải quyết việc làm cho 17.318 người (đạt 106% so với kế hoạch năm 2022). Đã giới thiệu việc làm thành công cho 1.857 người. Thực hiện kịp thời việc giải quyết chế độ chính sách cho 16.424 người có công cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Kết nối cung- cầu việc làm góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Năm 2023, ngành lao động, người có công và xã hội tập trung đẩy mạnh phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực; thực hiện tốt các chính sách pháp luật lao động; nâng cao đời sống cho người có công, người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; quan tâm phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới.

Trong đó, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,17%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; đào tạo nghề cho 17.000 học viên ở các cấp trình độ. Giải quyết việc làm cho 17.000 lao động, trong đó đưa 2.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và đưa tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới mức 2,2%.

Phát biểu tại hội nghị, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, năm mới 2023, ngành phải quyết liệt hơn trong thực hiện phát triển nguồn lao động, nguồn nhân lực chất lượng.

Cần sớm hoàn thiện đề án tổng thể rà soát, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập để hình thành trường nghề chất lượng cao. Đưa A Lưới ra khỏi danh sách huyện nghèo; tạo việc làm cho người dân, quan tâm đảm bảo chế độ chính sách, đời sống vật chất và tinh thần cho đối tượng bảo trợ xã hội…

Tin, ảnh:HOÀI THƯƠNG

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …